Králem Jizerských hor je les

27.01.2022

Lesy Jizerských hor byly zkoušené mnoha kalamitami. A přesto, že se jejich stav díky péči lesníků od 90. let zlepšuje, nikdo z nás se nedočká toho, až budou úplně uzdravené. Na hřebenech vyroste zdravý les za sto padesát, možná až za dvě stě let.

Zdroj: Pixabay, Jizerské hory
Zdroj: Pixabay, Jizerské hory

Dříve byl na kopcích Jizerek smíšený les, ve kterém převažovaly buky a jedle. Pokud se tedy podaří, dotáhnout plány na obnovu místních porostů do konce, les se ve své podobě vrátí o několik set let nazpátek.

Les zkoušený našimi předky

Na stav jizerskohorských lesů měl člověk vliv už od první chvíle, kdy sem poprvé vkročil. Od 14 století bylo území osidlováno a v období 16. - 19. století se zde významně rozvíjelo sklářství, hutnictví a další průmysl. A protože podniky potřebovaly dřevo, nastalo období masivního kácení. To dosáhlo nejvyššího stupně na začátku 19. Století, kdy vznikaly rozsáhlé holiny bez jediného stromu. Na jejich místa byly později vysazovány smrky. Smíšený les zmizel. Sazeničky se ke všemu vozily z oblastí s rozdílnými ekologickými podmínkami, a na místě vysazení pak špatně odolávaly silnému větru i kůrovci. Lesu se nedařilo.

Zdroj: Pixabay, Jizerské hory
Zdroj: Pixabay, Jizerské hory

Masivní kácení, síra a kyselé deště

Ve druhé polovině 20. století narůstalo množství zplodin z tepelných elektráren a továren. Na les dopadaly tuny síry a dalších škodlivin. Tyto události jsou zpětně hodnoceny jako ekologická katastrofa.

Les se uzdravuje

V 90. Letech se v Jizerkách začínají lesníci vracet k vysazování druhově pestrého lesa. Při výsadbě je důraz kladený na vyšší počet listnáčů a na svahy se vrací lípa, jilm, buk a jedle. Holiny postupně zarůstají. Na mnohých místech sice do budoucna zmizí výhledy, ale zdravý les za tuto ztrátu rozhodně stojí. A v plánu mají v Jizerkách prý výstavby rozhleden.

Zdroj: Pixabay, Jizerské hory
Zdroj: Pixabay, Jizerské hory

Ani dnes to les nemá snadné

I při veškeré péči existuje řada rizik, které obnovu lesů komplikují. V půdě po léta vyčerpávané smrky a bičované kyselými dešti chybí živiny, které stromy potřebují pro zdravý růst.

Znepokojivá je i vysoká koncentrace oxidu dusíku v důsledku větší silniční dopravy.

Dalším rizikem je přízemní ozón, který se vyskytuje v horkých letních dnech a jeho nejvyšší koncentrace meteorologové naměří ve vyšších nadmořských polohách. A další hrozbu představuje pro místní lesy globální oteplování.

A v neposlední řadě představují pro nový les jeleni, kteří okusují mladé stromky. Ty pak slábnou a často i uhynou.

Čeho se ale lesníci i ochránci přírody děsí asi nejvíce, jsou velké investorské projekty, zejména budování obřích lyžařských středisek. Proti těm bojují i mnohé okolní obce.

Doufejme, že lesy Jizerských hor budou mít v budoucnu pokud možno optimální podmínky pro svoji obnovu. Tím vůbec nejdůležitějším předpokladem pro jejich zdraví, je uvědomění si nás lidí, jak moc jsou pro nás cenné.

Zažijte Jizerky "na pohodu" a zapojte se do soutěže Král Jizerských hor

  • Termín soutěže: od 13. 12. 2021 do 31. 3. 2022
  • Soutěž je určená pro každého milovníka sportu a Jizerských hor! Získat můžete unikátní čepici s podpisem legendárního Standy Řezáče a získat titul Krále Jizerských hor!
  • Závod musí každý účastník absolvovat na běžkách a projet trasu Jizerské padesátky všemi 5 danými povinnými průjezdnými body, na kterých se vyfotí, a fotografie zašle na e-mail kral50@slavia-pojistovna.cz společně se svou adresou bydliště pro zaslání odměny, a to do 31. 3. 2022.

Bližší informace o soutěži