Nejnovější články na našem blogu

Přečtěte si jako první, co je nového
 

O lesy se Ing. Josef Nevěčný, odborný lesní hospodář společnosti Město Litovel, stará 46 let. Zažil už mnohé, ale situace, ve které se ocitl nyní, nemá obdoby. "Pokud se nenajde způsob, jak odtud odvézt dřevo, vůbec si teď nedokážu představit, že bychom to mohli zvládnout," říká unaveným hlasem do telefonu. Osobní rozhovor není možný, Litovel patří...

Individuální zdravotní procházka tam, kde je minimální kontakt s dalšími ledmi, zůstala v současné situaci jako možnost ukonejšit znepokojenou duši a protáhnout tělo. Jestliže máte možnost, využijte k ní les. Tady je 5 benefitů osamělé procházky lesem.

Snad všechny její písničky voní lesem a vycházejí z lásky k přírodě. Zpěvačka Věra Martinová je - stejně jako mnoho dalších lidí znepokojena tím, co vidí když cestuje po republice. Osud lesů ani práce lesníků jí nejsou lhostejné.

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů upozorňuje na potenciální rizika aplikace novely drážního zákona a žádá ministra dopravy o společné řešení problematiky. Potenciální rizika aplikace ustanovení §10 odst. 3 novely zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, na lesní ekosystémy a životní prostředí v okolí drah.

Vichřice napáchala škody samozřejmě nejen ve státních lesích, ale také na majetcích v soukromém, obecním nebo církevním vlastnictví. Pro vlastníky lesů, bojující s historicky nejrozsáhlejší kůrovcovou kalamitou, je smršť Sabine, která se prohnala republikou, další vážnou komplikací. V některých lesích již nyní platí zákaz vstupu pro veřejnost....

Ačkoli se v budoucnu zastoupení smrku v důsledku sucha a kůrovcových kalamit sníží ve prospěch pestřejší druhové skladby, budou i nadále zpracovatelé smrkové dříví potřebovat. S ohledem na celou řadu pozitiv této stále nejvýznamnější hospodářské dřeviny ve střední Evropě je třeba hledat cesty, jak jeho pěstování na vhodných stanovištích do budoucna...

Kůrovcová kalamita leckde proměnila lesy v měsíční krajinu a bojují s ní lesníci prakticky v celé republice. Kůrovec je škůdce, kterého ostatní brouci nejspíš označují za "supermana". Některé jeho schopnosti likvidovat stromy jsou až neuvěřitelné. Věděli jste například, že: