Nejnovější články na našem blogu

Přečtěte si jako první, co je nového
 

Stromy utvářejí klima a obnova lesů zničených historicky nejrozsáhlejší kůrovcovou kalamitou by měla být prioritou pro celou společnost. Tady je 10 zajímavostí, které se vlivu stomů na klima týkají.

Zvládnou je i ty nejmenší děti a při jejich výrobě strávíte hezké společné chvíle nejen u stolu, ale hlavně pobytem v lese. Prohlédněte si ve fotogalerii tipy na figurky ze šišek - tentokrát k tvorbě budete potřebovat především lepidlo, barevné kartony, peříčka, korálky a samozřejmě spoustu fantazie. (Zdroj inspirace: Pinterest.com)

Chemická ochrana repelenty proti okusu zvěří je způsob ochrany MLP u neoplocených kultur běžných jehličnatých dřevin (smrk nebo borovice). Pokud je v konkrétní lokalitě možné zajistit listnaté dřeviny bez oplocení, lze repelenty použít i u nich (douglaska a jedle jsou pro zvěř velmi atraktivní, jsou poškozovány opakovaně a bez oplocení je prakticky...

Individuální ochrany jsou poměrně drahým způsobem ochrany, proto se uplatňují zejména při doplňování melioračních a zpevňujících dřevin nebo při výsadbě alejí plodonosných listnatých dřevin podél cest v nižších počtech jedinců (poloodrostků a odrostků). Při vyšších počtech jedinců je zpravidla ekonomicky výhodnější chemická ochrana repelenty...

Poškozování lesa spárkatou zvěří představuje jeden z hlavních problémů našeho lesního hospodářství a myslivosti. Velké nevratné škody vznikají loupáním mladých smrkových porostů spárkatou zvěří. Tento typ poškození má zásadní vliv na produkci dřeva a tloušťkový přírůst poškozených stromů a stabilitu porostů. Mladé smrky jsou také ohroženy...

Jedná se o brouka z čeledi nosatcovitých, který je dle platné legislativy kalamitním škodlivým činitelem. Nejčastěji jsou poškozovány dřeviny smrk nebo borovice, škody však vznikají i na ostatních jehličnanech (jedle, modřín, douglaska atd.). Dospělý brouk škodí ožíráním kůry a lýka spodní části kmínků nově vysázených stromků do 2 let po výsadbě,...

Pokud je vlastníkem lesa nebo jeho odborným lesním hospodářem (OLH) ve vegetační sezóně zjištěn výskyt stojících kůrovcových stromů nebo ležícího dříví ze živelné události napadeného kůrovcem (polomů, vývratů) je nutno přistoupit k jejich včasnému zpracování (těžbě) a současné včasné a účinné asanaci tak, aby nedošlo k výletu kůrovců a jejich...