Nejnovější články na našem blogu

Přečtěte si jako první, co je nového
 

Obecní lesní majetek Lesy města Písku s. r. o. protkávají desítky kilometrů tras určených pro rekreaci. Navštěvují je rodiny s dětmi, běžci, cyklisté... Protáhnout tělo mohou ve speciálních lesních stanovištích s vybudovanými prvky ke cvičení malí i velcí. "Během koronakrize se k lesům veřejnost obrátila ještě v daleko větší míře, než kdy dřív,"...

Lesy mají nezastupitelnou zdravotní funkci. Odpočine si v nich unavená duše i tělo. Hitem posledních let jsou pobyty v domcích ve větvích. Fenomén, který byl dříve rozšířený zejména v zahraničí, už najdete také v České republice.

Městské lesy Znojmo, p.o. by vás rády pozvaly do Gránického údolí. Je to domov mloka skvrnitého, ale především klenot města Znojma. Pár minut od samotného historického centra se ocitnete uprostřed kouzelného kaňonu, kde na stres běžného dne okamžitě zapomenete.

Přestože se i tady přehnala kůrovcová kalamita, která nemá v historii domácího lesnictví obdoby, je Valašsko stále zelené a otevírá konejšivou náruč krásné přírody. Vydat se sem můžete na prodloužený víkend, ale ještě daleko lepší nápad je zdržet se minimálně týden.

Dnes stojí lesní hospodářství před obrovským problémem, se kterým se naposled potýkalo v 80. letech 20. století při imisní kalamitě - a to je zalesňování mnohahektarových holin. Jak k tomu lesníci přistupují? Co funguje a co ne? A proč se vlastníci nestátních lesů bez pomoci státu při obnově kalamitních holin neobejdou?

Les je místem, kde jsme na návštěvě. Tím spíš, že každý les někomu patří - a podle toho by se měl každý návštěvník chovat. Nejde jen o slušnost a úctu k majetku někoho druhého. Jedná se také o vlastní bezpečnost. Kůrovcová kalamita zdaleka nekončí, v lesích proto probíhá zvýšený pohyb techniky související s těžbou.

Chvíli jsme přemýšleli, jestli vám o ní vůbec říct. Jestli nemlčet o tom tichém malebném koutku světa stuleném do údolí potoka Vlárky. Ale davy se sem stejně nikdy nevydají a měli byste vědět, že tak nádherná místa ještě existují. Výlet do bývalé sklářské osady Sidonie znamená vydat se do Bílých Karpat.