Kůrovec a sucho posílají vlastníky lesů do finančních problémů

16.07.2019

Účetnictví vlastníků obecních a soukromých lesů se mnohde "červená" zápornými čísly. "Bez příspěvku státu nemohou v dalších letech některé soukromé majetky existovat," říká k tomu Petr Jelínek, ekonomický expert SVOL. "Mimořádně ohroženy jsou majetky drobných vlastníků, kteří nyní musí pěstební činnost na obnovu lesů z vlastních prostředků."

Zatímco vláda s konkrétní pomocí váhá a vyžádala si na posledním zasedání čtrnáctidenní odklad pro shromáždění dalších informací, vlastníci lesů v kůrovcovou kalamitou a suchem postižených oblastech se pohybují na hranici přežití nebo pod ní. "Nejsou schopni o lesy pečovat, zajistit jejich obnovu a výchovu. Současné ceny dříví nepokrývají ani výrobní náklady na těžbu, prostředky na pěstební činnost vůbec nezbývají," varuje Jelínek.

Na rozdíl od zemědělců, kteří v případě neúrody mohou v následujícím roce doufat v "lepší časy", vlastníkům lesů společně se stromy mizí zdroj obživy na mnoho let. O společenské funkci lesů a jejich zásadním významu pro hospodaření s vodou ani nemluvě. 

"Když sadařům zmrznou jablka, příští rok budou mít nová. My lesníci jsme však v situaci, kdy jsme obrazně řečeno nepřišli o jablíčka, ale rovnou o jabloně. Navíc v době nedostatku jablek budou na trhu logicky dražší, zatímco katastrofa v lesích způsobuje naopak nadbytek dříví, přesycený trh a pád cen dřeva pod úroveň výrobních nákladů. A kruh se uzavírá. Rozetnout ho nyní může pouze stát svou pomocí, se kterou konečně přestane otálet a vrátí lesům, ze kterých v minulosti plynuly miliardové zisky, to co jim patří," říká jednatel Lesního družstva Vysoké Chvojno Radomír Charvát

Vlastníci lesů vyčíslili prostředky nutné na zpracování kalamity a opětovné zalesnění v rámci nového dotačního titulu MZe na minimálně 3 miliardy korun, s požadavkem na navýšení rozpočtové kapitoly MZe na rok 2020 ve výši 5-7 miliard Kč. "Vývojem situace jsme mimořádně znepokojeni," konstatuje předseda SVOL František Kučera. "Kůrovec se mezitím, kdy vedeme s politiky intenzivním jednání vylíhl díky klimatickým změnám v několika generacích, a konkrétní pomoc stále nikde. Navíc má podle našich informací má mít MZe v návrhu rozpočtu na příští rok o miliardu k dispozici méně. Vlastníci však bez finančních kompenzací a dotací reálně zkrachují a celá společnost přijde o lesy."

Kůrovec postupuje republikou, někde už historicky nejrozsáhlejší kalamita kulminovala, jinde vrcholí právě nyní a v některých regionech ji lesníci teprve očekávají.

Jak vypadá hospodaření podle situace?

U majetků, které mají kalamitu prakticky zpracovanou

Příklad majetku o velikosti 618 ha na Moravě: Hospodářský výsledek roku 2018 záporný - 1mil Kč, letos zatím - 200 tis. Kč jen díky další kalamitní těžbě. Tento majetek prakticky nemá smrkové porosty, zůstávají kultury a mladé porosty. Možnost alespoň vyrovnaného hospodaření až v horizontu deseti let.

Majetky, které dokončují zpracování kalamitní hmoty

Příklad majetku o velikosti 375 ha na Vysočině: Průměrné zpeněžení 660 Kč/m3, nestačí ani na úhradu režií a nákladů pěstební činnosti. V současné době 140 ha holin, po letošním roce a dotěžení ředin bude holiny 230 ha tj. 61 % plochy lesa na majetku. Zalesnění a následná péče se provádí do výše možností, využívá odkladu zalesnění a zajištění kultur buď na výjimku od státní správy, letos i na "červenou" oblast dle novely lesního zákona. Současné ceny dříví - vláknina Kronospan Jihlava 250 Kč/m3 fco závod Jihlava, náklad na těžbu 450 Kč/m3. Cena nepokrývá ani výrobní náklady, natožpak nutné další provozní náklady a režie a potřebnou PČ. Nelze dlouhodobě přežít.

Majetky, které jsou postiženy kalamitou od loňského roku, kde bude letos kalamita gradovat

Využití rezervy na pěstební činnost vytvořené v minulých letech. Pokud mají zastoupení i jiných dřevin, probíhá těžba a prodej jiných sortimentů. Jen tak se udržují v černých číslech.

Majetky, kde kalamita teprve vzniká a začíná

Zatím bez existenčních potíží, ale čerpají rezervy a provádějí jen nejnutnější práce. "Při současných cenách dříví je to otázka jednoho až dvou roků, kdy se dostanou do červených čísel, majetky ve smrkových oblasti pak do neřešitelné situace," uvádí Jelínek a dodává: "Tito vlastníci nemají možnost jiné těžby, ani jiného zdroje peněz."

U všech kategorií vlastníků je ohroženo poskytování a zajištění ekosystémových služeb lesa, které vlastníci lesů doposud hradili z tržeb za dřevo. "Bez přispění státu nebudou lesy schopny plnit své společností očekávané funkce," shrnuje Jelínek. "Zejména je ohrožena retenční schopnost lesů a schopnost vyrovnávání srážek. Holiny tyto služby nezajistí, to mohou pouze lesní porosty. Bez lesů je navíc ohrožena rekreační funkce lesů, a zatímco nyní je dřeva přebytek, logicky dojdeme do fáze, kdy ho bude naopak nedostatek na vše, co ze dřeva vyrábíme."

Lesníci vědí, co dělají

Radomír Charvát, jednatel Lesního družstva Vysoké Chvojno

Muž, který se stará o lesy desítky let. Co si myslí o současné situaci? Co by vlastníkům lesů nejvíce pomohlo. Jak může pomoc veřejnost?

Čtěte podrobnosti TADY.