Letošní sucha dávají lesu zabrat

29.07.2022

Lesy trápí kromě kůrovce i velké sucho. Důkazy jsou vidět ze země a ještě lépe ze vzduchu, jak ukázaly lety nad územím Arcibiskupských lesů a statků Olomouc. Nedostatkem srážek viditelně trpí už i listnaté stromy. 

Zhruba tři hodiny trvající let pomohl zmapovat lesní majetek o rozloze více než 42 tisíc hektarů, který spravují Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Lesníci se tak mohli z výšky podívat na lesy v okolí Velehradu, Kroměříže, Bystřice pod Hostýnem, na Chřibech, na Mohelnicku, Jesenicku a v Rychlebských horách.

,,Rekognoskační lety jsou pro nás cenným nástrojem při vyhodnocování stavu lesního porostu. Zaprvé máme možnost vidět lesní majetek z globální perspektivy a lépe odhadnout určité tendence vývoje stavu lesa a za druhé, z výšky je možné odhalit některá počínající ohniska kůrovce mnohem dříve než ze země," vysvětluje smysl letů jednatel Arcibiskupských lesů a statků Olomouc s.r.o. Ing. Arnošt Buček.

Bezzásahové území v NPR Rejvíz v Jeseníkách
Bezzásahové území v NPR Rejvíz v Jeseníkách

Letošní monitorování lesů však odhalilo nepříznivá zjištění. V lokalitách, kde od začátku roku spadlo extrémně nízké množství srážek, se opět rozmohl kůrovec a co hůř, na sucho začínají doplácet i listnaté porosty.

,,Situace s kůrovcem se bohužel nevyvíjí dobře. Především na Rejvízu v Jeseníkách, kde již od zimy spadlo velmi málo srážek, nabývá kalamita opět na své síle. Za normálních okolností napadá kůrovec hlavně osluněné stěny lesního porostu, ve stinném lese se nevyvíjí tak dobře. Avšak nyní jsou lesy natolik rozvráceny probíhající kalamitou, že podkorní hmyz má mnohem větší příležitosti k šíření," vysvětluje Ing. Arnošt Buček a pokračuje: ,,Nejsou to jen smrkové monokultury, na které negativně dopadá aktuální deficit srážek. Přelet nad Chřiby u Velehradu nám odhalil plošné sesychání listnatých porostů, které se předčasným zbavováním listů brání odpařování vody. Sucho je tak extrémní, že většina listnatých porostů na Velehradě již nyní vypadá jako v půlce podzimu. Na nedostatek srážek trpí i mladé stromy, kterým se snižují přírůsty a některé dokonce usychají úplně," dodává Ing. Arnošt Buček.

Halenkovice u Velehradu, rezavá místa jsou sesychající listnaté porosty
Halenkovice u Velehradu, rezavá místa jsou sesychající listnaté porosty

Podle lesníků je klíčový vývoj počasí v následujících týdnech. Přetrvávající sucho a vysoké teploty mohou lokálně vést ke třetímu rojení kůrovce, který se bude ve větším množství kumulovat v krajině. Nedostatek srážek může negativně ovlivnit také podzimní etapu výsadby.