Oslavte Světový den mokřadů

01.02.2024

2. února se napříč celým světem slaví Světový den mokřadů - velmi významných a zároveň současně i nejohroženějších ekosystémů planety. Ne každý si uvědomuje jak jsou důležité.

Roku 1971 došlo k podpisu Ramské úmluvy - mezinárodní smlouvy, kterou 2. února malá skupina environmentalistů stvrdila v Íránu. Jedná se o úmluvu o mokřadech, majících celosvětový význam především jako biotopy vodního ptactva. Dnes má Ramsarská úmluva celkem 171 smluvních stran, tedy států, které se k ní připojily. Každý stát je pak povinen zařadit alespoň jeden ze svých mokřadů na Seznam mokřadů mezinárodního významu, který úmluva spravuje, a zajistit jeho ochranu a rozumné užívání mokřadů na svém území. Seznam v současné době čítá více než 2 400 mokřadů celého světa o celkové rozloze 2,5 miliónu kilometrů čtverečních. 

Česká republika se k úmluvě připojila v roce 1990 a v seznamu má zapsáno celkem 14 mokřadů. Patří mezi ně rybniční soustavy jako jsou Třeboňské rybníky, Novozámecký a Břehyňský rybník, Lednické rybníky, říční nivy Litovelské Pomoraví, Mokřady dolního Podyjí, rašeliniště na Šumavě a v Krkonoších i ojedinělý podzemní mokřad - Podzemní Punkva.


Mokřady v ohrožení

Právě mokřady patří mezi velmi důležité a současně i světově nejohroženější ekosystémy. Od roku 1900 po celém světě zmizelo 64 % mokřadů, v České republice až 80 %. Přitom tato místa jsou klíčová nejen pro přírodu, ale i pro lidi. Poskytují životní prostor pro rostliny a živočichy, zabezpečují jídlo a čistou vodu, chrání pobřeží, fungují jako přírodní bariéra proti záplavám a ukládají oxid uhličitý, čímž přispívají k regulaci změny klimatu.

Bohužel, mokřady jsou často vnímané jako nepotřebný a nevyužitelný prostor. Proto vždy byly a naneštěstí stále jsou, terčem likvidace, zejména vysoušení a proměny na sušší zemědělskou půdu. Úbytek a degradace mokřadních biotopů má negativní vliv i na ptáky. V případě mnoha vodních a mokřadních druhů pozorujeme od 80. let minulého století významný pokles jejich počtů. Uvádí se, že za posledních 40 let jsme přišli o 75 % vodního ptactva.


Pozvánka na vycházky ke Světovému dni mokřadů 2024

Česká společnost ornitologická organizuje sérii vycházek zaměřenou na poznávání vodních druhů ptáků a význam našich mokřadů pro jejich zimování a tah. V letošním roce pro vás dobrovolníci připravili 26 vycházek.

Více informací o akci a o místech konání vycházek najdete ZDE.