Oslavte světový den vody jejím šetřením

22.03.2024

Voda je náš nejcennější přírodní zdroj a její význam si celosvětově připomínáme 22. března. Přečtěte si o vodě víc a zamyste se nad tím, čím můžete i vy sami Zemi pomoci. 

Světový den vody byl vyhlášen Organizací spojených národů (OSN) v roce 1993 aby připomínal klíčovou roli vody pro celou naši planetu.

Nedostatek zdrojů kvalitní vody patří mezi nejzávažnější globální problémy. I přes veškerou snahu mnoha organizací a sdružení nemá v současnosti více než miliarda lidí po celém světě přístup k nezávadné pitné vodě. Vzhledem k probíhajícím klimatickým změnám se dá předpokládat, že její nedostatek se v blízké budoucnosti dotkne i těch částí světa, kde doposud panovalo vodní bohatství.

Voda pokrývá více než 71 % zemského povrchu. Více než 97 % tvoří moře a oceány, oproti tomu sladká voda je zastoupena pouze 3 % hydrosféry.

Cílem oslav Světového dne vody je zviditelňování nejrůznějších témat souvisejících s vodou a upozorňování na problémy týkající se znečišťování vodních zdrojů, klimatická změny, špatného přístupu k vodě, potravinové bezpečnosti apod. 

Pro každý rok je vyhlašováno jedno konkrétní téma, kterému se zejména věnují osvětové akce spojené se Světovým dnem vody. Téma roku 2023 je " Urychlení změn" prostřednictvím partnerství a spolupráce.

Musíme si uvědomit, že voda už není neomezenou surovinou, ale že je třeba jí šetřit a recyklovat ji. Proto je nutné hledat technologická řešení, která práci s vodou zefektivní a sníží její spotřebu jak v domácnostech, tak při výrobě zboží.


Jak může každý z nás snížit spotřebu vody aneb 15 užitečných tipů pro každý den 

 1. Zkraťte svoji sprchu o minutu až dvě – ušetříte až 600 litrů vody za měsíc.
 2. Pravidelně kontrolujte, že vám doma neprotéká toaleta a nekape kohoutek. Drobný únik nemusí být ani vidět, ani slyšet, nicméně ztráty vody mohou být až několik desítek litrů za hodinu.
 3. Nahraďte starou toaletu modernější a úspornější. Na běžné spláchnutí spotřebuje klasická toaleta až 8 litrů vody, zatímco úsporné stačí i méně než polovina.
 4. Používejte úsporné sprchové hadice a perlátory na koupelnové baterie.
 5. Vypněte vodu vždy, když si čistíte zuby, mydlíte ruce nebo si šamponujete vlasy.
 6. Zatímco čekáte, až poteče teplá voda, sbírejte tekoucí vodu a použijte ji např. pro zálivku rostlin nebo do konvice na čaj.
 7. Pračku zapínejte až, když je plná.
 8. Používání myčky nádobí oproti ručnímu mytí šetří vodu. Zapínejte ji ale, až bude opravdu plná. 
 9. Ovoce a zeleninu k přípravě jídla omyjte společně v napuštěném dřezu nebo míse. Umývat každý kus pod tekoucí vodou je zbytečné.
 10. Vodu z mytí ovoce a zeleniny použijte pro zálivku pokojových rostlin.
 11. Pokud máte zahradu, je nejvhodnější pořídit sud nebo nádrž a chytat vodu dešťovou. Navíc měkká dešťová voda je pro rostliny vhodnější.
 12. Učte děti, aby po každém použití vypnuly kohoutek. Správné návyky se jim budou v budoucnu hodit.
 13. Pokud se v horkém létě osvěžujete zahradní hadicí, udělejte to v místě, kde např. nejrychleji vysychá trávník. Odtékající voda tak bude znovuvyužita.
 14. Kontrolujte účty za vodu a v případě neobvykle vysoké spotřeby zkontrolujte netěsnosti a hledejte místa s možným únikem vody. Berte vodoměr jako věc, která vám může pomoci.
 15. Zkontrolujte i kohoutky na zahradě, příp. i těsnost hadic na zalévání – i zde se může voda ztrácet.

Způsobů, jak šetřit vodu je mnoho, ale každý z nich začíná u nás samých.

Přečtěte si také: Obnovená tradice: Otevírání studánek nebo Koloběh vody v lesích - proč nefunguje, jak má