Počet lesních požárů roste: Loni jich bylo nejvíce za posledních deset let!

20.07.2023

Léto je v důsledku horka a sucha obdobím zvýšeného nebezpečí lesních požárů. Měli bychom proto při pobytu v přírodě dbát zvýšené opatrnosti. V posledních letech totiž hoří v lese častěji, než tomu bylo dříve.

V roce 2022 vzniklo 2 473 lesních požárů na celkové ploše cca 1 715 ha, to je nejvíce za posledních 10 let. Lesní požáry představovaly 12 % všech požárů v ČR. Jejich podíl na celkovém počtu požárů se zvyšuje.

Pravděpodobnost vzniku lesního požáru je dána přírodními podmínkami, suchem, větrem nebo i napadením stromů kůrovcem.

Přírodní požáry dlouhodobě tvoří jednu čtvrtinu všech požárů v ČR. V roce 2022 však došlo k jejich nárůstu až na jednu třetinu. Může za to více než dvojnásobně vyšší počet požárů v březnu 2022 oproti počtu v ostatních měsících. Více než polovina březnových požárů vznikla v přírodě v důsledku sucha či nedbalým jednáním lidí.

Do přírodních požárů patří ale i požáry zemědělských ploch, volných ploch, jako jsou sady, zahrady, louky, parky apod. a především lesní požáry. Lesní požáry dlouhodobě tvoří téměř třetinu těch přírodních.

Rozsah lesních požárů bývá v průměru kolem 400 ha ročně, vzniklé škody čítají přes 14 mil. Kč a zraní se v průměru více než 20 osob. V roce 2022 byla však zasažená plocha 1 715 ha. Přímá škoda činila 49,5 mil. Kč a zraněno bylo 63 osob. Unikátní hodnoty jsou způsobené požárem v Národním parku České Švýcarsko.

Pro srovnání v roce 2021 hasiči likvidovali 1 517 lesních požárů na celkové ploše cca 411 ha, v roce 2020 to bylo 2 081 lesních požárů na celkové ploše cca 484 ha.

Zpravidla nejvíce lesních požárů bývá v Kraji Vysočina a ve Středočeském kraji. Nejméně požárů lesů hasiči likvidují v hlavním městě Praze, Olomouckém, Zlínském a Pardubickém kraji.

Až 96 % lesních požárů nepřesáhne plochu 1 ha a k 93 % lesních požárů není povoláno větší množství hasičů než z prvního stupně požárního poplachu. Nejrozlehlejší požáry bývají v nízkých výmladkových lesích nebo v lesích, kde probíhá lesní těžba. Takové požáry tvoří až tři čtvrtiny zasažené plochy. Napomáhá tomu rychlé šíření travním porostem, hrabankou, jehličím, listím nebo rašelinou.

Jaké jsou nejčastější příčiny toho, že v lese hoří?

  • Mohou za to přírodní jevy - nejčastěji zasažení bleskem. Právě ten zapříčinil v roce 2022 celkem 23 požárů, přičemž škoda byla vykázána na ploše 1,8 ha.

  • Téměř polovinu požárů pak mají bohužel na svědomí lidé a jejich nedbalost. V takovém případě jde nejčastěji o nerespektování zákazu zakládání ohňů v lese, jejich následné nedostatečné uhašení nebo odhozený nedopalek cigarety. V roce 2022 mohli lidé za 1 275 požárů na celkové rozloze 1 399 ha lesa. 

  • Část příčin požárů zůstává neobjasněna, nebo spadá do kategorie neprokázaného zavinění. Požárů evidovaných z neobjasněných příčin bylo v roce 2022 celkem 279 na ploše 160 ha. 

Které roční období je nejrizikovější

Lesní požáry vznikají nejčastěji v období od března do října. Nejvíce lesních požárů vzniká zpravidla v dubnu, avšak v roce 2022 jich bylo výjimečně nejvíce v březnu. Podle času vzniku nejvíce požárů vznikne v odpoledních hodinách, mezi 14. a 19. hodinou.

Za vznik lesního požáru mohou často lidé
Za vznik lesního požáru mohou často lidé

Pro hasiče není zásah v lese snadným úkolem

Lesní požáry se hasičům obtížně likvidují, protože k nim zpravidla dojde v těžce přístupném a náročném terénu, kde nelze plně využít hasičskou techniku. Lesní požáry jsou nebezpečné kvůli schopnosti šířit se velkou rychlostí. Zásahy na lesních požárech jsou časově velmi náročné a vyžadují povolání většího počtu jednotek hasičů. K lokalizaci a následné likvidaci takto rozsáhlých požárů je nezbytné velké množství vody, kterou hasiči na místo ohně často musí přivážet z dálky a jsou často nuceni využít leteckou techniku.

Požár, který zničil část NP České Švýcarsko

Na přelomu července a srpna 2022 došlo v oblasti severních Čech ke vzniku největšího lesního požáru v novodobé historii Česka. Zasaženo bylo přibližně 1 060 ha lesa na území NP České Švýcarsko (dalších zhruba 250 ha bylo zasaženo na území přilehlého Saského Švýcarska). Významnou část požáru reprezentovalo území s výskytem kůrovcových souší. Zásadním problémem při likvidaci požáru byla nedostupnost terénu (příkré svahy a rokle) a počáteční nedostatek vody na hašení.


Statistiky lesních požárů 


Zdroj informací: Statistická ročenka za rok 2022 Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru (Ministerstvo vnitra). Článek byl zpracován na podkladu tiskové zprávy pana Ing. Jana Řezáče, VÚLHM, v. v. i.