Policie Modrava: Jak je to opravdu s tamními lesy

13.10.2019

Idylické záběry v oblíbeném seriálu TV Nova Policie Modrava berou fanouškům dech a lákají k výletu. Jak je to ale "na Kašperkách" s lesy doopravdy. Zeptali jsme se přímo jednatelky společnosti Kašperskohorské městské lesy s. r. o. Ing. Hany Naušové, která se do čela podniku postavila teprve nedávno. A rovnou v historicky nejnáročnější kalamitě, jako lesníci pamatují.

Jaké pracovní cíle jste si stanovila poté, co jste vyhrála výběrové řízení?

Když jsem se rozhodla jít do výběrového řízení, měla jsem celkem jasný cíl - udržet prosperitu našich lesních majetků, garantovat i nadále pracovní místa pro naše zaměstnance a pokusit se o přiblížení k výběrnému způsobu hospodaření. Ráda bych dosáhla toho, aby se mzdy našich zaměstnanců přiblížily standardům. Chtěla bych vybudovat pro zaměstnance (i naší lesní techniku) slušné zázemí (chybí nám např. šatny i sprchy).

Ing. Hana Naušová
Ing. Hana Naušová

Jak z vašeho pohledu vypadal rok 2019, který se právě chýlí ke konci?

Rok 2019 začal vcelku normálně, chtěli jsme věřit, že naše lesy jsou zdravé a je tu dostatek vláhy, která zajistí odolnost vůči kůrovcům. Bohužel počátek měsíce června nás vyvedl z iluzí. Nejprve se objevila kalamita v okolí města, převážně na skalnatých svazích situovaných na jižní stranu. S její likvidací jsme začali okamžitě, ale byla to práce naprosto nestandartní. Sotva se dotěžila napadená řada stromů v porostu, za několik málo dní bylo zjištěno další masivní napadení. Nikdo z nás nic takového nezažil. O něco později jsme se zděsili vývoje v lesích, ležících na území NPŠ (Národní park Šumava). Vysvětlím: vzhledem k novele zákona o ochraně přírody a krajiny jsme ztratili možnost asanovat napadené stromy v prvních zónách NP (dnes zóna přírodní). Od podzimu roku 2017 tam zůstala nezpracovaná větrná kalamita. Jak se ukázalo, staly se tak naše přírodní zóny naprosto ideální pro namnožení kůrovců ( nejen lýkožrout smrkový, ale i další druhy). Další ohniska se vytvořila při hranicích našich majetků s NPŠ ( např. Povydří). Jsme uprostřed měsíce října a dokončujeme těžby, některá místa jsme však museli ponechat osudu, neboť vzhledem k dostupnosti terénu a nedostupnosti těžebních kapacit jsme je nedokázali zpracovat.

A co říkáte na vývoj trhu se dřevem?

Trh se dřevem se vyvíjí přesně podle stavu, který v našich lesích je. Cena kulatiny klesla zhruba na polovinu cen roku 2015. Některé sortimenty jsou dnes neprodejné. Zpeněžení je naprosto žalostné.

Máte pocit, že stát dostatečně pomáhá nestátním vlastníkům lesů?

Stát se chová k majitelům lesů jinak, než třeba k zemědělcům. Vezměte si, že pro spoustu vlastníků lesa je současná situace likvidační. Nese sebou neřešitelné situace:

  • Nejsou volné zpracovatelské kapacity
  • Bez dlouhodobých smluv je dříví v podstatě neprodejné a tudíž není z čeho zaplatit případné zpracovatele.
  • Nebudou tedy ani peníze na zalesnění a zřejmě bude i poptávka po sazenicích dalece převyšovat nabídku.

A co udělá stát? Po dlouhém otálení nabízí kompenzaci na obnovu lesů. Ale jen na lesy spadající pod Ministerstvo zemědělství. Například naše lesy v parku budou bez jakýchkoliv kompenzací. Podle mě, by bylo spravedlivé dát VŠEM nestátním vlastníkům lesů finanční podporu vázanou na výměru lesa. Tím by stát mohl alespoň částečně kompenzovat obrovské ztráty v cenách dříví.

V seriálu jsme si zvykli vídat idylické záběry šumavské přírody. Přijdeme o ně v reálu?

Idylické záběry na Šumavě snad zůstanou, ale bude jich méně.

Místní kraj je vaší domovinou. Kde to vy sama máte v lese nejraději?

Mám spoustu krásných míst, jsou spojená s klidem, tichem a proto mi odpusťte, že Vám je neprozradím.

Náš tip: Více o Kašperskohorských městských lesích najdete ZDE.

Mohlo by vás zajímat: Dřív jsem si v lese zpívala, dneska chodím a pláču

Tipy na výlety v regionu