Proč se na podzim stromy zbarvují a listí opadává?

10.10.2023

Pohled na listnatý les v průběhu října, kdy slunce svítí, nám doslova bere dech. Paleta barev sahá od žluté, přes rudou až po odstíny hnědé. Je to pastva pro oči! Víte ale, jaký jev může za tuto barevnou explozi? A proč listí před zimou opadá?

Příroda se neustále mění. A největší roli v této fascinující hře hraje listí. Na jaře raší a vše je svěží a zelené. Na podzim se zahalí do zemitých barev a před příchodem zimy se snese k zemi.

Proč je listí na podzim barevné?

Za to, že jsou listy zelené je zodpovědný chlorofyl. Toto barvivo získalo svůj název z řeckého chloros tedy zelený. Chlorofyl v době vegetace zachycuje sluneční energii a díky fotosyntéze vytváří látky důležité pro stavbu rostliny. Není to ale jen chlorofyl, který je v listech obsažený. Je v nich i několik žlutých a oranžových barviv která se nazývají karotenoidy. S odcházejícím létem pak klesá aktivita fotosyntézy a pomalu se začíná rozkládat zelený chlorofyl. Ten uvolňuje místo pro žlutá a oranžová barviva. Tato barviva jsou odolná a zůstávají proto v listech i po rozkladu chlorofylu. A proto ty nádherné podzimní odstíny!

Není barva jako barva

Některé stromy, jako jsou javory či buky mají listí rudé nejen na podzim, ale během celé vegetace. Za toto fascinující zbarvení jsou zodpovědná barviva antokyany. Jiné rostliny barvící se do červena až na podzim mají těchto barviv podstatně méně. Barviva se tvoří v listech na konci vegetace a jsou viditelná až v době rozkladu chlorofylu. U některých dřevin se na podzim ukládá v listech také větší množství tříslovin - jejich přítomnost pak dodává spolu s karotenoidy listům hnědé zbarvení. 

Každý strom má jednotlivých barviv rozdílná množství a zbarvení je výsledek jejich kombinování. Vznikají tak různé škály od žluté až po červenohnědou.

Rok od roku se zbarvení lesů mění

Značný vliv na vybarvení listí má počasí a to zejména v období pozdního léta. Podzimní krása tedy nikdy není stejná. Faktory, které přispívají k vybarvení listů jsou zejména intenzita slunečního záření a chlad. Ne však mráz. Ten totiž způsobuje narušení tvorby především červených barviv. Rovněž deštivé počasí není pro barevnost lesů příznivé. 

Lépe se vybarvují listy exponovanějších částech koruny stromů než ty zastíněné.

Úspora energie

Důvod, proč stromy shazují před zimou listí, je prostý. Jedná se o úsporu energie a především vody. Ta je totiž během zimních měsíců často vzácná a dostat se k ní pro rostliny poměrně vyčerpávající. Země je chladná a promrzlá, a tak se musí "náklady na život" snížit na minimum.

To, že během podzimu listí padá způsobuje kyselina abscisová společně s rostlinnými hormony. 

Na zemi spadané listí tvoří izolační vrstvu, chrání strom před rozmary počasí a může se stát také útočištěm pro drobné živočichy.

Hra barev a opadání listů není ale tím jediným co se v listech před příchodem zimy odehrává.

Ostatní změny jsou na pohled méně nápadné, nicméně pro rostliny životně důležité. V listech se nachází mnoho látek - cukrů, bílkovin a minerálů, které by byly po opadu listů ztraceny. Proto před tím, než list opadne, je alespoň část těchto látek odvedena do vytrvalých částí rostliny - do větví, kmene a kořenů, kde jsou po dobu zimního klidu uloženy. V jarním období, kdy stromy raší, jsou tyto zásoby opětovně využity k tvorbě nových listů a květů.