Vítr a sníh? Situace v lesích vyžaduje obezřetnost

06.01.2020

Kůrovcová kalamita, která decimuje smrkové porosty v republice, přináší problémy, které si lidé často neuvědomují. Mezi nejvážnější patří hrozba pádu uschlých stromů - takzvaných souší - a riziko zranění. Ve větrných dnech a také v případě, že napadne velké množství těžkého sněhu, toto riziko vzrůstá.

Proč souše v lesích zůstávají? Protože není v silách vlastníků lesů všechny vytěžit. A vzhledem k tomu, že zodpovědnost za případné zranění nebo škodu "jde" za vlastníkem, může v případě nutnosti vstup do svého lesa veřejnosti zakázat, jak vysvětluje Ing. Petr Skočdopole, místopředseda Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů.

"Souše v lese jsou a ještě budou problémem, na který SVOL dlouhodobě upozorňuje. Zodpovědný vlastník lesa může stav souší pouze monitorovat a pokud zjistí, že představují nebezpečí, tak je buď vytěžit a nebo zakázat vstup do lesa podle platné legislativy až na tři měsíce. Zodpovědnost jde totiž výhradně za ním. Samozřejmě by bylo ideální v lesích souše neponechávat, v aktuálním rozsahu kůrovcové kalamity to však není reálné, proto je skutečně nutné v lese dbát zvýšené opatrnosti zejména pokud fouká silnější vítr nebo napadne hodně sněhu, který souše zatíží. Fakt, že někteří vlastníci lesa vstup na svůj majetek z bezpečnostních důvodů občanům zakážou, nemůžeme vyloučit."

Při procházkách lesem je proto zvlášť během větrných dnů na místě zvýšená opatrnost.

Karla Mornstein - Zierotin za vlastníky upozorňuje:

"Nerada bych šířila nějaké poplašné zprávy, ale je zjevné, že zdravý les vypadá jinak. Nestíháme těžit souše, kdykoliv více zafouká, mohou stromy padat. Rozhodně je v lesích mimořádná situace a chtěla bych apelovat na veřejnost, abychom to měli všichni na zřeteli. Třeba kolem turistických tras bych mohla své lidi posílat na kontrolu každý druhý den, jestli se něco nezměnilo a nehrozí pád stromu. To vůbec není v našich silách. Museli bychom na to mít prostředky a kapacity. Bylo by dobré uvědomit si, jak unikátní službu veřejnosti vlastníci lesů poskytují. Nikdo jiný nic takového společnosti nedává. Nabízí se řešení plošného příspěvku na hektar, jak to funguje třeba v Bavorsku, kdy za fixní částku stát vlastníkovi lesa jeho péči kompenzuje a vlastník má povinnosti spojené s péčí o les jasně dané. U nás, zdá se mi, jsou jen ty spousty povinností."

Rozsah katastrofy. VIDEO.