Zima drobného vlastníka lesa: Ani teď není čas zahálet

26.01.2024

Ačkoliv by se mohlo zdát, že les v zimě jen spí pod bílou peřinou, pro drobného vlastníka lesa práce samozřejmě nekončí.

Kalendárium prací v lese v průběhu zimy

Prosinec

V prosinci se lesníci zaměřují mimo jiné na držení hlídek, aby zabránili krádežím vánočních stromků. K těm každý rok v lesích stále dochází. Lidé si často vůbec neuvědomují, že berou majetek někoho jiného. A tím stromky i les bezesporu jsou. 

Dále tak, jako po celý rok kontrolují hospodáři oplocenky a v případě potřeby je také opravují. Vyhledávají a zpracovávají kůrovcové stromy. Na neúnosných terénech a v porostech těží dříví a soustřeďují jej za mrazu a při vyšší sněhové pokrývce. Zpracovávají veškeré nahodilé těžby jako jsou souše, polomy a vývraty. Připravují sumarizace výskytu škodlivých činitelů a jimi působených ztrát. Chystají materiál a vše potřebné na další sezónu.

Leden

Majitelé lesů a hospodáři nyní dokončuji harmonogram činností, popř. finanční plán na daný kalendářní rok. Realizují prořezávky, připravují plochy na zalesňování, uklízí a pálí klestí. Kontrolují a opravují oplocenky. Vyhledávají a zpracovávají stromy napadené kůrovcem. Pilně se též připravují na budoucí sezónu - objednávají sadební materiál ve školce, inventarizují zásoby přípravků potřebných k ochraně lesa, pořizují vše potřebné. Sledují výskyt kalamitních škůdců a provádějí asanaci. Pečlivě sledují informace z krajů k aktuálním dotačním programům.

Únor

Nyní lesníci realizují prořezávky. Připravují plochy na zalesňování, dále kontrolují a opravují oplocenky. Vyhledávají a zpracovávají stromy napadené kůrovcem. Kladou nové lapáky na lýkohuba borového a také začínají klást 1. sérii lapáků na lýkožrouta smrkového (kůrovec). Připravují se na další sezónu v ochraně lesa. Provádí údržbu ručního nářadí a techniky, nakupují ochranné prostředky a materiál na ochranu lesa.

Přečtěte si také: Skvělé znalosti přírody jsou základem práce lesníků nebo Pečovat o pestrý les je těžší než o les s monokulturou