Absurdita roku 2022: Boční odstup 1.5 m při předjíždění cyklisty platí i v lese

10.05.2022

Problematická situace. Tak se dá ve zkratce nazvat setkání cyklisty s lesní technikou na lesní cestě. Zákon hovoří o nutnosti dodržet boční odstup při objíždění cyklisty 1,5 m. To však nejde - cesty nejsou dostatečně široké. Navíc jsou primárně určeny pro potřeby lesníků k hospodaření v lese. Dojem, který mnoho cyklistů má (a někdy dost jasně dává nejevo), že mají přednost a vše se jim musí přizpůsobit, je tedy mylný. .

Zdroj: Pixabay
Zdroj: Pixabay

Absurditou roku 2022 byla zvolena novela zákona o silničním provozu, která nařizuje boční odstup auta při předjíždění cyklisty na 1,5 metru. To je závěr ankety, jejímž odborným garantem je Hospodářská komora ČR. Anketa má za cíl přispět k odstranění zbytečných zákonů a vyhlášek, což se v minulosti již několikrát podařilo.

Neměřitelné, nevymahatelné, absurdní

Řidiči motorových vozidel podle novely nesmějí cyklistu předjíždět, pokud by nedodrželi bezpečný a zákonem stanovený boční odstup 1,5 metru. Podle pořadatelů ankety ale ze znění zákona není jasné, jak se bude povinnost vymáhat, když bude vzdálenost třeba 1,3 nebo 1,4 metru.​A navíc - nařízení by mělo platit i tam, kde je vůbec nelze dodržet.

​Cílem novely má být především ochrana cyklistů. Paradoxem však je, že nově cyklisté nemusí využít speciální jízdní pruh, i když na komunikaci je. "Jde o nevyvážená, sotva vymahatelná a z hlediska logiky jen obtížně odůvodnitelná ustanovení," komentují novelu organizátoři ankety.

​Novela platí i pro lesní cesty

Zákonná povinnost se vztahuje i na účelové komunikace a lesní cesty kategorie 2L a 1L, kde je její dodržení v podstatě nemožné. 

Lesní cesty byly vlastníky lesů budovány proto, aby zde mohl fungovat plynulý pohyb lesní techniky potřebné při hospodaření v lese. Obecné užívání těchto komunikací občany je samozřejmě možné, ale rozhodující slovo na svém majetku by měl mít vlastník lesa. "Nechceme veřejnost z lesů vyhánět ani nikam dávat zákazy vjezdu pro cyklisty," říká k tomu Jiří Svoboda, předseda Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL). "Na druhou stranu je jasné, že se všichni musíme v lese nějak srovnat. Věřím, že to zvládneme s rozumem v hrsti a že ze strany ministerstva dopravy ještě dojde k úpravě znění příslušných paragrafů. Ostatně v tomto smyslu máme ze strany ministra dopravy příslib."

Zdroj: Pixabay
Zdroj: Pixabay

Lesní cesta není cyklostezka

Vlastník lesa není povinen udržovat lesní cesty ve stavu, který by vyhovoval jízdě na silničním či jiném jízdním kole, a to ani při vědomí, že po této lesní cestě cyklisté jezdí. Lesní cesty jsou účelové komunikace, které jsou součástí lesní dopravní sítě a slouží k odvozu dříví, dopravě osob a materiálu pouze v zájmu vlastníka lesa a pro průjezd speciálních vozidel.

Les je tady pro všechny. Musíme ale respektovat, že se jedná o něčí majetek a pracuje se tedy. Bez lidí a techniky lesy pro nové generace nevypěstujeme.

Vlastníci lesů se obávají, že zákonná povinnost bude cyklistickou veřejností zneužívána, neboť již dnes je bohužel pohyb techniky a osob pracujících v lesích terčem častých výpadů lidí, kteří se domnívají, že účelové lesní komunikace slouží výhradně jim pro účely rekreace a jakákoliv motorová vozidla tam nemají co dělat. Je podle nás zbytečným a nebezpečným extrémem zákonem povýšit zájmy této části veřejnosti nad účel toho, k čemu jsou lesní cesty určeny. Extrémem, který ve svém důsledku nutí vlastníky lesů ke zvažování zákazu vjezdu na lesní cesty, aby ochránili prostor pro svou činnost, pro hospodaření v lese, které není jen jejich živobytím, ale přináší řadu benefitů celé společnosti.

Zdroj: Pixabay
Zdroj: Pixabay

Na lesní cestě cyklistu předjet nepůjde

Šířka jízdního pruhu lesní cesty podle platné ČSN se v závislosti na kategorii lesní cesty pohybuje mezi 3 až 3,5 m. Konstrukční šířka těchto cest tak umožňuje zpravidla jízdu pouze jednoho vozidla s míjením protijedoucích vozidel na výhybnách nebo na místech mimo komunikaci. Pokud by tedy při maximální konstrukční rychlosti těchto cest 30 km.h měla být v rámci lesní dopravy (zejména při provozu odvozních souprav na dříví, ale i při provozu vozidel lesního personálu vlastníka lesa) při předjíždění cyklistů dodržena vzdálenost 1,5 m, musela by jet zmíněná vozidla zpravidla po celé délce účelové komunikace za těmito cyklisty rychlostí jejich jízdy, protože místa k předjetí cyklistů v požadované odstupové vzdálenosti zde prostě nejsou.

Novela zákona tak fakticky přináší úplný zákaz předjíždění cyklistů motorovými vozidly na lesních cestách 1L a 2L, účelových komunikacích, které slouží primárně k obhospodařování lesních pozemků, jejichž výstavbu, opravy a údržbu financují vlastníci lesů převážně ze svých prostředků.

Buďme ohleduplní

V případě, že se na lesní cestě najednou ocitne lesní technika, cyklisté nebo i chodci, je vždy tím nejdůležitějším, vzít do hrsti zdravý rozum a být k sobě vzájemně ohleduplní, aby se nikomu nic nestalo.  

Přečtěte si také: Co se děje v lese v květnu nebo Co se v lese může a co naopak ne?