Co se děje v lese v květnu

01.05.2023

Život v lese pracuje v květnu už na plné obrátky. Rodí se malí zajíci, srnčata, koloučci a selata. Paseky rozkvétají a sladce voní. 

Zdroj: Pixabay
Zdroj: Pixabay

Co dělají zvířata

 • Přilétá křepelka a ťuhýk obecný. 
 • Koncem května začíná spárkatá zvěř (jeleni, srnci, daňci, mufloni, prase divoké) přivádět na svět mláďata. 
 • Na procházkách přírodou lze spatřit bachyně s malými selátky. 
 • Zajíci mají již druhý letošní vrh mláďat. 
 • Srnčí zvěř mění srst ze zimní hnědo šedé na letní, která má rezavý odstín.

Co dělají stromy a rostliny

 • Rozkvétají jehličnany jako je smrk nebo borovice. 
 • Zejména v lužních lesích najdete ještě medvědí česnek
 • Dozrávají plody osiky a jilmu. 
 • Les zdobí řada lesních květin, jako jsou kokoříky, modré květy pomněnky nebo bílé zvonky aromatické konvalinky. 
Zdroj: Pixabay
Zdroj: Pixabay

Co dělají lesníci

 • Lesníci dokončují jarní zalesňovací práce. 
 • Pokračují s preventivními opatřeními proti přemnožení hmyzích škůdců v lese. 
 • V nových výsadbách jehličnanů provádějí insekticidní ochranu proti klikorohu borovému. 
 • Kácejí lapáky na odchyt lýkožrouta smrkového a rozmísťují feromonové lapače pro monitoring letu lýkožrouta smrkového. 
 • Věnují se protipožární ochraně lesa, staví požární hlídky na ohrožených místech. 
Zdroj: Pixabay
Zdroj: Pixabay

Co dělají myslivci

 • Řada zvěře má v této době mláďata, v honitbě se tedy hájí klid. 
 • Začíná doba lovu srnců

Přečtěte si také: 7 zajímavostí o lesích na planetě nebo Bezva akce pro celou rodinu: "Den otevřených lesů"