Co se děje v lese v květnu

04.05.2022

Život v lese pracuje v květnu už na plné obrátky. Rodí se malí zajíci, srnčata, koloučci a selata. Paseky rozkvétají a sladce voní. 

Zdroj: Pixabay
Zdroj: Pixabay

Co dělají zvířata

 • přilétá křepelka a ťuhýk obecný
 • koncem května začíná spárkatá zvěř (jeleni, srnci, daňci, mufloni, prase divoké) přivádět na svět mláďata
 • na procházkách přírodou lze spatřit bachyně s malými selátky
 • zajíci mají již druhý letošní vrh mláďat
 • srnčí zvěř mění srst ze zimní hnědošedé na letní, která má rezavý odstín

Co dělají stromy a rostliny

 • rozkvétají jehličnany jako je smrk nebo borovice
 • zejména v lužních lesích najdete ještě medvědí česnek
 • dozrávají plody osiky a jilmu
 • les zdobí řada lesních květin, jako jsou kokoříky, modré květy pomněnky nebo bílé zvonky aromatické konvalinky
Zdroj: Pixabay
Zdroj: Pixabay

Co dělají lesníci

 • lesníci dokončují jarní zalesňovací práce
 • pokračují s preventivními opatřeními proti přemnožení hmyzích škůdců v lese
 • v čerstvých výsadbách jehličnanů provádějí insekticidní ochranu proti klikorohu borovému
 • kácejí lapáky na odchyt lýkožrouta smrkového a rozmísťují feromonové lapače pro monitoring letu lýkožrouta smrkového
 • věnují se protipožární ochraně lesa, staví požární hlídky na ohrožených místech
Zdroj: Pixabay
Zdroj: Pixabay

Co dělají myslivci

 • řada zvěře má v této době mláďata, v honitbě se tedy hájí klid
 • Začíná doba lovu srnců

Přečtěte si také: 7 zajímavostí o lesích na planetě