Češi si loni z lesa odnesli houby a lesní plody za rekordních 7,9 miliardy korun

08.08.2023

Houbaři a sběrači borůvek, malin, ostružin a brusinek v roce 2022 překonali rekord z roku 2013. Na navýšení se dle ministerstva zemědělství podepisuje inflace a zvýšení cen za lesní plody.

Česká republika je bezpochyby zemí houbařů. Ve srovnání s ostatními státy zde má právě sběr hub obrovskou tradici a oblibu. Les je pak příjemným místem pro relaxaci, pohyb i načerpání energie. Lesy pokrývají třetinu území naší republiky, takže pro většinu lidí jsou dostupné v okolí jejich bydliště nebo chalupy.

"Les je ideálním místem pro odpočinek, pobyt v něm má ozdravný účinek nejen pro naši psychiku, ale i tělo. Naše lesy tak splňují svou rekreační funkci dokonale. Češi spojují procházku se sběrem lesních plodů, jde v podstatě o národní hobby," řekl ministr zemědělství Marek Výborný.

Vedou houby, pak borůvky ... 

Nejčastěji v lese Češi sbírají již zmíněné houby, například loni již zde našli skoro 25 tisíc tun. Druhé místo drží borůvky (těch bylo nasbíráno 6,8 tisíc tun), maliny (s počtem 3,2 tisíce tun), ostružiny (v objemu 2,7 tisíc tun) a dále brusinky a bezinky, které jsou spíše okrajovou záležitostí. 

Údaje vyplývají z dotazníku, který s tisícovkou respondentů zpracovávala pro ministerstvo Česká zemědělská univerzita v Praze.


Na jednu domácnost sběračů tak loni připadlo 8,18 kg hub, necelé 3,4 kg borůvek nebo 1,8 kg malin. Rodiny, které se věnují sběru ostružin, si jich odnesly v průměru 1,7 kg, brusinek pak 1,4 kg a u sběru bezinek jde o 3,3 kg.


Volný sběr lesních plodů a hub není samozřejmostí

Hospodářské lesy, a to i lesy soukromé, jsou v České republice ze zákona veřejně přístupné, což v řadě okolních zemí není vůbec samozřejmé. 

"Jsou státy, kde platí různé restrikce či zákazy, pokud jde o sběr hub nebo jiných lesních plodin. Například v Holandsku, byste se houbařením dopustili trestného činu pytláctví," To jsou slova ministra zemědělství Marka Výborného z briefingu u Vráže na Benešovsku.

Hospodářské lesy neslouží pouze k produkci dřeva a k lesnickému podnikání, ale poskytují řadu celospolečenských funkcí a ekosystémových služeb, které s sebou nesou jednak omezování možností hospodaření, ale také zvýšené náklady a odpovědnost za bezpečnost návštěvníků lesa, které nejsou vlastníkovi lesa nikterak kompenzovány.

Česká republika je jedním ze států, kde není sbírání lesních plodů nijak omezeno. V sousedním Německu i Rakousku je množství limitováno počtem kilogramů na osobu. Italové pro změnu platí za vstup do lesa a ve Švýcarsku můžete houbařit jen v určitých dnech. Nizozemsko je pak jedinou zemí v EU, kde platí striktní zákaz sběru hub v jakémkoli množství a případné porušení je trestáno jako pytláctví.

V roce 2022 chodilo do lesa alespoň jednou měsíčně 64,3 procenta lidí, v průměru každý Čech zavítal do lesa 36,8 krát.

Přečtěte si také: 10 méně známých zajímavostí o houbách nebo 5 výhod, které přináší lesům umělá inteligence