Co se děje v lese v červnu

01.06.2023

V červnu hrají v lese hlavní roli mláďata. Kouloušci, zajíčcci, kuřátka, selátka i zpěvní ptáci. Ti všichni přišli před nedávnem na svět a teď se rozkoukávají, učí se a dovádějí.  

Co dělají zvířata

 • Srny a laně kojí své mladé.
 • Vidět můžete při procházce zajíčky z druhých vrhů.
 • Bažantům a koroptvím pomalu odrůstají kuřátka.
 • Bachyně vodí po lese svá selata.
 • Mláďata vyvádí i většina zpěvných ptáků.

Co dělají rostliny

 • Kvetou a voní lípy. 
 • Odkvétají jehličnany.
 • Začínají dozrávat první lesní plody, zejména pak lesní jahody. 
Zdroj: Pixabay
Zdroj: Pixabay

Co dělají lesníci

 • Pečují o sazenice v lesních školkách.
 • Dokončují výsev jilmu.
 • Staví oplocenky. 
 • Provádějí probírky a prořezávky v mladých porostech.
 • Sledují početní stavy kůrovců pomocí pokládání lapáků a feromonových lapačů, asanují napadené lapáky. 
 • Pokračují v hubení klikoroha borového.
 • Kvůli zyšujícímu se riziku požárů, je třeba zintenzivňit protipožární ochranu v lese. 

Co dělají myslivci

 • Suší seno.
 • Připravují letninu. Jedná se o mladé letorosty z olistěných dřevin a křovin, sušené v menších svazcích a užívané k přikrmování spárkaté zvěře v zimním období. Toto krmivo je bohaté na vitamíny a minerály. 
 • Chrání mláďata, hlavně před toulavými psy a kočkami.
 • Loví srnce, černou zvěř a škodnou.