Co se děje v lese v červnu

12.06.2022

V červnu hrají v lese hlavní roli mláďata. Kouloušci, zajíčcci, kuřátka, selátka i zpěvní ptáci. Ti všichni přišli před nedávnem na svět a teď se rozkoukávají, učí se a dovádí.  

Zdroj: Pixabay
Zdroj: Pixabay

Co dělají zvířata

 • srny a laně kojí své mladé
 • vidět můžete při procházce zajíčky z druhých vrhů
 • bažantům a koroptvím pomalu odrůstají kuřátka
 • bachyně vodí po lese svá selata
 • mláďata vyvádí i většina zpěvných ptáků

Co dělají rostliny

 • kvetou a voní lípy
 • odkvétají jehličnany
 • začínají dozrávat první lesní plody, zejména pak lesní jahody
Zdroj: Pixabay
Zdroj: Pixabay

Co dělají lesníci

 • pečují o sazenice v lesních školkách
 • dokončují výsev jilmu
 • staví oplocenky
 • provádějí probírky a prořezávky v mladých porostech
 • sledují početní stavy kůrovců pomocí pokládání lapáků a feromonových lapačů, asanují napadené lapáky
 • pokračují v hubení klikoroha borového
 • kvůli zyšujícímu se riziku požárů, je třeba zintenzivňit protipožární ochranu v lese

Co dělají myslivci

 • suší seno
 • připravují letninu. Jedná se o mladé letorosty z olistěných dřevin a křovin, sušené v menších svazcích a užívané k přikrmování spárkaté zvěře v zimním období. Toto krmivo je bohaté na vitamíny a minerály. 
 • chrání mláďata, hlavně před toulavými psy a kočkami
 • loví srnce, černou zvěř a škodnou