Druhy dřevin v našich lesích: Zdaleka to není jenom smrk

29.08.2022

V souvislosti s klimatickými změnami chceme les druhově pestřejší, různorodý a odolnější, než je ten dnešní. S ohledem na stoletý život stromu, to ale není tak rychlý a snadný proces, jak se lidé často domnívají. 

V porovnání s ostatními středoevropskými zeměmi má Česká republika jednu z nejvyšších lesnatostí. V současné době (údaje jsou z roku 2016) je pokryto lesy více než 34 % rozlohy našeho státu a výměra lesů se dále zvyšuje, ať už umělým zalesněním, nebo přirozeným náletem dřevin na plochách méně využívaných nebo nevhodných pro zemědělské využití. Ročně takto přibývá zhruba 2000 hektarů nových lesů. 

Skladba dřevin se mění

V posledních desetiletích roste podíl listnatých dřevin, o kterých se při současném stupni poznání předpokládá, že snáze zvládnou změny související s oteplováním klimatu. Přestože jde o prognózy a odhady budoucího vývoje, musí majitelé lesů a jejich lesní hospodáři najít takové způsoby hospodaření, které obstojí, i když se tyto prognózy nenaplní, nebo naopak jejich dopady budou ještě dramatičtější než dnešní odhady. Cílem je mít lesy druhově pestřejší, více rozrůzněné a odolnější než jsou lesy současné, přitom však s trvale udržitelnou a nesnižující se produkcí dřeva.

Les nejde změnit rychle

Myslíte si, že změny neprobíhají dostatečně rychle? To je pouhé zdání. S ohledem na stoletý život stromu představuje pokles smrku z 54,1 % v roce 2000 na 50,5 % v roce 2016 a zvýšení zastoupení jedle, buku a dubu o 4 % výraznou změnu ve složení našich lesů. A je třeba si uvědomit, že za tím stojí velké množství práce a nákladů.


Co roste v českých lesích 

(statistika z roku 2016) 

  • Smrk 51%
  • Borovice 16%
  • Ostatní listnaté dřeviny 13%
  • Buk 8%
  • Dub 7%
  • Ostatní jehličnany 4%
  • Jedle 1%