Havěťologie: Ruměnice pospolná

14.03.2024

Hmyz s charakteristickou červeno černou kresbou zaujme hlavně děti. Ty ho rády pozorují, zejména tehdy, když jdou dvě "ploštice" spojené zadečky k sobě.

Ruměnice pospolná je jednou z nejběžnějších druhů ploštic a možná jí doma právě tímto jménem nazýváte. Lidově se ruměnicím říká také muzikant, kněžíček nebo maruška.

Ruměnice pospolné (Pyrrhocoris apterus) patří do čeledi ruměnicovití (Pyrrhocoridae) Vyskytují se běžně v celé Evropě, dále pak na severu Afriky a Asie a ve Střední Americe. Ve světě žije na 400 druhů ruměnicovitých, z toho pouze dva druhy se vyskytují v České republice.

Hmyz, který miluje společnost

Jedná se o velmi společenský druh. Již od časného jara se vyhřívá v houfech u zdí či pat stromů. Vyskytuje se v parcích, alejích nebo na hřbitovech. Ve velkém počtu žije na lípách, občas i na akátech nebo tam, kde kvete sléz. Přestože ruměnicím sluneční svit nevadí, dávají raději přednost stinným místům.

Ruměnice se živí rostlinou potravou, hlavně semeny, ale nepohrdnou ani drobným uhynulým hmyzem či jeho vajíčky. Vykonávají tedy v aleji, parku či na zahradě záslužnou práci úklidové čety.

Páření může trvat celý den 

Často můžete vidět dvě ploštice připojené k sobě zadečky. Jedná se o pářící se pár. Samičky k sobě vábí samečky sexuálně přitažlivými látkami – feromony. Páření pak může trvat i celý den. Samička poté naklade vajíčka do vlhké půdy, do mezer v kůře, pod listí či do mechu.

Není ploštice jako ploštice 

Ruměnici pospolnou snadno poznáte podle zbarvení. Má červené tuhé polokrovky s okrouhlou černou kresbou, která je u každého jedince specifická. Také hlava a končetiny této zhruba centimetr velké ploštice jsou černé. Přední křídla jsou krátká. 

Plošticí, se kterou by se možná dala ruměnice zaměnit, je kněžice červená. Tato ploštice je na rozdíl od ruměnice škůdcem brukvovité zeleniny.

Odrazuje predátory

I když ruměnice nepoužívá na svou obranu kousání, žihadlo ani jinou zbraň, kterou se mohou pochlubit jiné druhy hmyzu, přesto není zcela bezbranná. Její obranou je její chuť, na kterou také upozorňuje svým výrazným zbarvením. Tmavé skvrny na polokrovkách imitují oči, což má sloužit k zastrašení a odlákání predátorů. Vydává také nepříjemný kyselý zápach. Stejně jako jiné ploštice, i larvy ruměnice produkují páchnoucí sekret, který slouží k odstrašení nepřátel. Nechutná tedy hmyzožravým ptákům ani domácím mazlíčkům.

Přečtěte si také: Havěťologie – Chroust maďalový nebo Není kůrovec jako kůrovec