Mýty o lese a lesnictví: 3. díl - Proč ne s motorkou do lesa

09.06.2022

Les se zdá být přímo ideálním terénem pro divokou jízdu čtyřkolek a motorek. Tak to alespoň vidí někteří motoristé. V lese se ale jezdit nesmí. 

Zdroj: Pixabay
Zdroj: Pixabay

Na všech pozemcích určených k plnění funkcí lesa, tedy i na lesních cestách, zapovídá lesní zákon používání motorových vozidel, terénních čtyřkolek i motorek. Účelových lesních komunikací mohou ke vjezdu do lesa využít výhradně vlastníci lesních pozemků v daném místě. Jinak musí řidiči prokázat oprávněný důvod výjimky ze zakázaných činností v lesích.

Někteří motoristé si však pořád pletou les se závodní dráhou. Svojí bezohlednou jízdou ruší lesní klid a ticho, poškozují terén, porosty i lesní cesty, ale ohrožují také ostatní návštěvníky lesa a osoby, které v lesích pracují. 

Proč nesmějí návštěvníci lesa rušit klid a ticho v lese? 

Když je lesní zvěř stresovaná a nemá klid, je nucena zdržovat se v místech, která neodpovídají jejím přirozeným potřebám a kde nemá dostatek potravy. Tu pak hledá v hustých lesních mlazinách, kde dochází ke zvýšenému poškozování porostů. Finanční prostředky a práce, kterou lesníci vynakládají na obnovu lesů, pak přichází vniveč. Stromky poškozené zvěří nejenže špatně odrůstají, ale jsou náchylnější k infekcím a houbovým chorobám.

Mějte k lesu úctu

Ježdění motorek nebo čtyřkolek v lese je barbarství, neúcta k lesu, k přírodě a neúcta k majetku někoho jiného. Dochází tím k rozrývání půdy a následné vodní erozi, poškození kůry stromu, povrchových vrstev lýka, případně i poškození dřeva do různé hloubky. U podzemních částí může dojít k porušení, zlomům a vytrhávání kořenů, snížení mechanické pevnosti kořenového systému a zhoršení dostupnosti vody a živin. V místě poranění může vniknout do dřeviny infekce. Dřevina tak může být napadena dřevokaznou houbou, je oslabena její imunita a hrozí následné napadení dalšími škůdci.


Den otevřených lesů

18. června proběhne po celé ČR Den otevřených lesů.

Návštěvníky lesů čekají v rámci komentovaných procházek nejen setkání s vlastníky, ukázky práce lesníků od zalesňování, přes péči o lesní porosty různého stáří až po těžbu, ale také zábavné úkoly pro děti i dospělé.

Akce se bude konat v desítkách soukromých, obecních i církevních lesů a může se tak stát cílem příjemného rodinného výletu. Bližší informace najdete na webu www.denotevrenychlesu.cz