Lesníci zvou veřejnost na Den Českého lesa a Festival dřeva

22.08.2022
Festival dřeva, foto z ročníku 2021
Festival dřeva, foto z ročníku 2021

Les a správné příklady hospodaření v něm jsou náplní dvou akcí pro širokou veřejnost - Festivalu dřeva a Dne Českého lesa, které se po prázdninách chystají. SVOL je jejich hrdým partnerem opakovaně.

"Sdělovat a prakticky ukazovat veřejnosti, jak lesníci pracují a jak vlastníci přistupují k hospodaření na svém majetku, je nesmírně důležité," konstatuje předseda SVOL Jiří Svoboda. "Čím více budou lidé o principech péče o les vědět, tím méně prostoru bude pro to, aby podlehli nejrůznějším nesmyslům, které se šíří bohužel často i prostřednictvím seriózních médií poslední dobou zejména v souvislosti s požárem v Česko-Saském Švýcarsku."


Festival dřeva/Den v lese - Les, nejlepší hřiště pro děti

Kdy: sobota 10. září od 11:00 hodin
Kde: Lesopark Bělský les, Ostrava - Zábřeh, vstup zdarma
Co návštěvníky čeká:

 • Dřevěná akademie SOŠ
 • Hry, soutěže, udělej si ptačí budku
 • Lesní pedagogika
 • Dřevosochaři, řezbáři
 • Ukázky dravců
 • Jarmark
 • Ukázky techniky, dřevorubecké závody
 • Občerstvení

Více informací najdete najdete na: www.festivaldreva.cz

Prohlédněte si aktuální leták akce a fotografie z jejího loňského ročníku: 


Den Českého lesa - Slavnost starých stromů v ovocném sadu

Kdy: sobota 17. září 2022 od 11:00
Kde: obora Diana (Plzeňský kraj), vstup zdarma
Co návštěvníky čeká:

 • Koncert dixieland Planá u M. L., přednáška o historii zámku
 • Exkurze d přírodní rezervace Diana
 • Prezentace Kolowratových sadů a genových sadů Tachovska
 • Ukázka dřevosochařství, socha patrona sadu, včelařství
 • Výtvarné a řemeslné dílny
 • Soutěže pro děti, prezentace partnerů akce... a mnoho dalšího...
 • Občerstvení zajištěno. Oblečení a obuv do terénu.

Akci pořádá Agentura ochrany přírody a krajiny, Český svaz ochránců přírody - ZO Sylva Lunae, CHKO Český les, členové SVOL - Kolowratovy lesy a Domažlické městské lesy, Plzeňský kraj a další organizace. SVOL a ČSOP tak úspěšně rozvíjejí vzájemnou spolupráci.