Zvýšené riziko střetu se zvěří: Jak se mu vyvarovat?

16.11.2023

S příchodem podzimu se dříve stmívá, objevují se mlhy a lesní zvěř často přebíhá přes silnice. Co dělat, aby takové setkání neskončilo nehodou? A pokud k ní dojde, jak správně postupovat? 

Nejvíce střetů mají v Česku na svědomí srny, hned po nich divoká prasata a dále zajíci, jeleni a daňci. Právě podzim je spolu s jarem obdobím, kdy jsou zvířata nejaktivnější. Připravují se na zimu, nabírají tukové zásoby a více se tak přesouvají za potravou. A občas se jim do cesty připlete právě silnice. Riziková jsou hlavně brzká rána a večery. Zatímco srnky jsou nejaktivnější právě při rozbřesku a těsně po západu slunce, divoká prasata jsou aktivní i hluboko v noci. Z toho vyplývá, že na pozoru bychom se v lesních úsecích měli mít od západu slunce až do ranních hodin. Bohužel toto riziko mnoho řidičů nevnímá a po silnicích vedoucích lesními úseky jezdí naprosto bezhlavě.

Jak střetu se zvířetem zabránit?

Řidiči by měli dbát zejména na přiměřenou rychlost v rizikových úsecích, opatrnost a správnou řidičskou reakci za předpokladu, že ke kolizi dojde. Na to, že se pohybujete v místech se zvýšeným rizikem vás upozorní příslušná dopravní značka, kterou sem umístili silničáři jako důrazné varování. V těchto úsecích se divoce žijící zvířata hojně vyskytují a také přecházejí přes cestu. Dalším výstražným ukazatelem by měla být i vaše intuice, jelikož při jízdě mezi poli či lesy je šance na nečekané setkání se srnou daleko vyšší, než když projíždíte centrem města. V těchto inkriminovaných úsecích tedy snižte rychlost a pozorujte nejen dění přímo před vámi, ale také u okrajů vozovky. Je-li to možné, neopomínejte ani dálková světla, poskytující daleko lepší rozhled. Pokud pak uvidíte v dáli dvě lesklé tečky u sebe, nejspíše se blížíte k očím nějakého zvířete. 

Rada od lesníků: Říká se, že srna nikdy nepřechází sama, proto nezapomeňte, že ji mohou následovat i další ať už mláďata nebo třeba partner.


Nejrizikovější měsíce a výše škod

  • Nejčastěji dochází ke střetu vozidla se srnou nebo divočákem.
  • Nejrizikovější jsou měsíce říjen a listopad, kdy je počet nehod téměř trojnásobný oproti jarním měsícům, kdy srážky také hrozí. 

Je lepší brzdit, nebo se zvířeti snažit vyhnout?

Pokud před vaše vozidlo vběhne lesní zvěř, doporučuje se začít brzdit, avšak zůsávat na vozovce ve svém jízdním pruhu. Čím rychleji pak jedete, tím delší dráhu pro zastavetní budete potřebovat. Na to pamatujte raději včas. 

Kdy je třeba volat policii?

Povinnost pro hlášení střetu se zvěří neexistuje, pokud tedy nebyla naplněna některá ze zákonných podmínek. Za ty se považuje škoda nad 100 000 Kč, nebo zranění člověka. Je však žádoucí, zůstane-li zvěř na místě nehody, policii o této skutečnosti vyrozumět. Ta totiž zajistí odstranění následků kolize a přijme opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Dbejte své bezpečnosti a pořiďte důkazní materiál 

  • Během řešení nehody mějte na sobě reflexní vestu a místo nehody řádně označte výstražným trojúhelníkem. 
  • Sraženou zvěř byste též neměli nakládat do auta či si ji jinak přivlastnit. Takový čin by mohl být klasifikovaný jako krádež a pytláctví. Za které hrozí pokuta. 
  • Pro prokázání střetu se zvěří je taktéž vhodné zajistit si důkazní fotografie, poukázat ostatky nebo stopy vzniknuvší na poškozeném vozidle. Tyto fakta policii nahlaste a nechte je zapsat do zprávy o nehodě. Jednak chráníte sami sebe proti postihu za potenciální přestupek a jednak máte materiál pro následné jednání s pojišťovnou.