Novela zákona o myslivosti:  Vlastníci lesů na ni již netrpělivě čekají

17.02.2023

Česko by mělo mít po dvaceti letech novelizovaný zákon o myslivosti, který slibuje zvýšené odstřely přemnožené zvěře, digitalizaci myslivosti, možnost lovit lukem a zejména pak posílení práv vlastníků lesů.

Ekologové i lesníci jsou zajedno v tom, že přemnožená spárkatá zvěř způsobuje problémy při obnově lesů v souvislosti s kalamitou kůrovce. Podle Českého statistického úřadu se například počet daňků ve volné přírodě za posledních 55 let zvýšil více než desetkrát, počet muflonů téměř pětkrát, jelenů 2,25krát a srnčí zvěře jedenapůlkrát. A přemnožení jsou i divočáci.

Přečtěte si krátký rozhovor o chystané novele zákona o lesích s Ing. Miroslavem Pacovským - odborným lesním hospodářem a soudním znalcem. 

Plán odstřelu zvěře nastavený dle škod, které zvěř způsobuje

Významná změna s novenou zákona nastane v sestavování plánu lovu, který určuje, kolik zvěře se má odstřelit. Plán se nyní totiž bude nastavovat podle reálných škod, které zvěř způsobí na lesních a zemědělských majetcích. To bude probíhat prostřednictvím satelitního snímkování zajištěného Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů.

Počty odlovů se budou kontrolovat

Kontroly by měli provádět úředníci státní správy. Ministerstvo si představuje, že každá obec s rozšířenou působností bude mít v ideálním případě jednoho zaměstnance na plný úvazek, který se bude věnovat pouze agendě myslivosti.

Lovit nově půjde i lukem

Rozvolnit by se měly také způsoby lovu zvěře. Nově bude povolen lov lukem, nikoliv však kuší. Vždy je k nmu ale nutná domluva uživatele honitby s lesním hospodářem či vlastníkem lesa. Luk je povolen k lovu zvěře také v zahraničí včetně sousedního Slovenska. Zároveň bude platit povinnost mít při lovu lovecké psy k dosledování zvěře. Další novinkou pak bude možnost používat k lovu přístroje na noční vidění.

Digitalizace myslivosti

Přínosem novely má být také digitalizace myslivosti. Dnes se totiž musí v papírové podobě evidovat myslivecké zařízení, počet psů, odlov v měsíčních či kvartálních termínech apod. Nově se povinnosti přenesou do digitální podoby a myslivci využijí také svoje mobilní telefony. Pomocí mobilní aplikace by měla probíhat kontrola plnění plánu lovu. Ulovená zvěř se bude muset on-line sdílet v evidenci, kam budou moci nahlížet myslivci, vlastníci lesa i státní správa.

Přečtěte si také: Lesní svačinka pro zvěř za miliardy nebo Mýty o lese a lesnictví: 10. díl - Zvěř je roztomilá a vraždit se nemá