Troudnatec kopytovitý nalezen v Beskydech

30.12.2023

Nejedná se o zvíře, ani o hmyz, ale o dřevokaznou houbu typickou pro bukové a smíšené lesní porosty. 

Plodnice troudnatce kopytovitého na smrkovém pařezu na okraji lesa nedaleko obce Horní Lomná; autor Kristýna Murgašová
Plodnice troudnatce kopytovitého na smrkovém pařezu na okraji lesa nedaleko obce Horní Lomná; autor Kristýna Murgašová

Troudnatec kopytovitý je houba způsobující intenzivní bílou hnilobu dřeva. To v konečném důsledku výrazně snižuje biomechanickou vitalitu a statickou stabilitu buků. Do roku 2023 nebyly publikovány žádné údaje o kolonizaci smrků troudnatcem kopytovitým. 

V průběhu mykologického průzkumu Slezska v Moravskoslezském kraji nedaleko obce Horní Lomná vědci našli dne 10 listopadu 2018 plodnice troudnatce kopytovitého na pařezu smrku ztepilého. Nález představuje první údaj o jeho výskytu na smrku v Karpatech.

Doposud byly známé údaje o kolonizaci smrku touto houbou v Evropě jen z jednoho záznamu ze Středočeské pahorkatiny a tří záznamů z rakouských Alp. Nález ze Středočeské pahorkatiny (Vlasák, 2009) představuje první nález troudnatce kopytovitého na smrku v Evropě, přestože kolonizace smrkového dřeva tímto druhem byla prokázána experimentálně již dříve. Další záznamy o kolonizaci jiných druhů jehličnatých dřevin (například jedle bělokoré) v Evropě jsou velmi vzácné, podobně jako záznamy o kolonizaci smrku troudnatcem kopytovitým. Experimentálně byla prokázána i pozitivní kolonizace kořenového systému sazenic borovice lesní.

Plodnice troudnatce kopytovitého na buku, autor Jan Řezáč
Plodnice troudnatce kopytovitého na buku, autor Jan Řezáč

Článek byl zpracován na základě tiskové zprávy od pana Jana Řezáče, VÚLHM, v. v. i.

Přečtěte si také: Zimní houby – víte, co sbírají super znalci? nebo Zvířata se skvělým sluchem