Zvířata se skvělým sluchem

30.10.2023

Lesy skýtají domov široké škále fascinujících zvířat. Mezi nimi existuje skupina, která se vyznačuje dokonale vyvinutým sluchem. Tito živočichové mají schopnost zachytit i ty nejjemnější zvuky. Uši jsou pro ně prostředkem k úspěšnému lovu, komunikaci, navigaci i k přežití.

Liška obecná

Lišky se živí různými druhy drobných savců, ptáků, hmyzu a jiných živočichů. Díky svému výbornému sluchu snadno zachytí veškeré zvuky, které vydává jejich potenciální kořist. Sluch je pro ně ale klíčový také k navázání kontaktu s ostatními liškami. Prostřednictvím zvuků a volání mohou komunikovat se svými druhovými příslušníky, což je důležité během období páření, nebo při obhajování teritoria. Sluch je ale také zásadním smyslem při detekci predátorů. Díky včasnému odhalení jejich blízkosti má liška dostatek času k úniku. Lišky jsou aktivní v noci, kdy je viditelnost omezená. Během těchto nočních lovů je právě sluch tím, co jim umožňuje orientovat se. 

Jelen evropský

Jeleni jsou společenská zvířata a využívají svůj sluch k vzájemné komunikaci. Vyluzují různé zvuky, aby sdělili svou přítomnost, pozici i stav ostatním jedincům ve skupině. Sluch jim umožňuje slyšet volání jiných jelenů na velké vzdálenost. Jeleni mohou představovat kořist pro vlky a rysy, před kterými je právě jejich sluch dokáže ochránit. Pokud totiž detekují neobvyklé zvuky, mohou rychle reagovat a uprchnout. Během období páření, jeleni využívají svůj sluch k nalezení samic v říji a také k rozpoznání soupeřících samců. To mnohdy vede k soubojům a řevu, který je slyšet na velkou vzdálenost.

Sova ušatá

Stejně jako jiné druhy sov je i Sova ušatá aktivní za soumraku a v noci.  Loví především hmyz, hlodavce a menší ptáky. Její vynikající sluch jí umožňuje zachytit i nejtišší zvuky, které vydává kořist a lokalizovat ji i v temných místech či pod sněhem. Sova ušatá musí být schopna orientace v nočním prostředí, kdy je viditelnost velmi omezená. Sluch jí umožňuje rozpoznat různé zvuky, včetně zvuků větru či šustění trávy. Sovy ušaté jsou také vystaveny nebezpečí ze strany predátorů, jako jsou lišky nebo kuny. Jejich ostrý sluch jim umožňuje detekovat přítomnost těchto predátorů a přijmout opatření k ochraně sebe a svého hnízda. 

Kuna lesní

Kuny jsou masožravci a loví různé druhy drobných živočichů, jako jsou hlodavci, ptáci, obojživelníci a hmyz. Díky perfektnímu sluchu jejich pozornosti neujde ani šustnutí.  Kuny lesní jsou samy kořistí větším predátorům, jako jsou lišky a dravci. Jejich vynikající sluch jim pomáhá detekovat přítomnost těchto predátorů a varovat se před nebezpečím.

Zvířata jsou skvělými příklady toho, jak důležitý je sluch pro přežití, rozmnožování i ochranu před predátory v divoké přírodě. Jejich jedinečné schopnosti ukazují na bohatství a rozmanitost života v lesích a připomínají nám, důležitost tohoto prostředí aby zůstalo neporušené pro budoucí generace.

Přečtěte si také: 5 výhod, které přináší lesům umělá inteligence nebo 7 tipů na podzimní procházku s atmosférou Hygge