Ukryto v lesích: 5 tajemných zřícenin

17.08.2022

Jsou tady po staletí. Tichá místa s tajemstvím dávných příběhů. Uprostřed přírody mnohdy tak důkladně schovaná, že najít je není vůbec jednoduchá věc. Úsilí, ale stojí za to.  

Sloužily jako strážní hrady, pevnosti či lovecké zámečky a jejich tvůrci je zbudovali na vrcholcích kopců v místech s těžko přístupným terénem. A pozůstatky těchto staveb tu jsou dodnes ... 

Máme pro vás 5 tipů k návštěvě zajímavých zřícenin: 

Strážní hrad Quinburg

 Jeseníky

Nejvýše položený hrad na Moravě a ve Slezsku byl vybudován v téměř nepřístupné a velmi odlehlé poloze na svahu Medvědího vrchu nad Sokolími skalami. Na většině map je zakreslený špatně.

Quingurg byl vybudován ve 13.století, dodnes se o něm nedochovalo mnoho písemný zpráv. Víme ale, že ho vlastnil rytíř Siegfried - Dieter z Quinge, známý pod přezdívkou " Krvavý pes". Se svými kumpány vymyslel past na všechny kupce a pány, kteří projížděli vrbenským krajem do Vratislavi. Náhoda pomohla tomu, že licoměrný mnich, který jim pomáhal, své činy odpykal smrtí. Nejinak se vedlo dalším lapkům. Slezským rytířům přišlo na pomoc vojsko vratislavského biskupa. V hořících troskách našel pán z Quinge smrt spolu se všemi dalšími kumpány.

Opevněná téměř dokonalá tvrz plnila funkci strážního a pozorovacího bodu. Kvůli extrémní poloze nemohl být dlouhodobě obýván a už ve 14.stol byl opuštěn.

Zříceninu hradu Quinburg můžete objevit zhruba 7 km severozápadně od Vrbna pod Pradědem, stojí na strmé skále ve výšce 868 metrů nad řekou Černá Opava v blízkosti bývalé myslivny Drakov. Pokud se má v Jeseníkách nějaká zřícenina nazvat "tajemným hradem v Karpatech", pak to bude právě Quinburg. Nachází se totiž zcela mimo turistické trasy a cyklotrasy, daleko od civilizace a je docela oříšek jí vůbec najít, ale možná se to právě vám podaří. Obdivovat tady pak můžete hradby skal obklopených hlubokými lesy a nebeským tichem. Tohle místo má svoji jedinečnou energii.

GPS souřadnice: 50°10'00.60"N 17°19'47.90"E

Zřícenina strážního hradu Quinburg
Zřícenina strážního hradu Quinburg

Barokní sýpka v lese Maxberk 

Pošumaví

Nad obcí Kvasetice najdete zříceninu velké sýpky, nazvané Maxberk. Pochází z tereziánské doby a sloužila coby zásobárna obilí v případě neúrody. Do dnešního dne z ní zbyly pouze dvě obvodové zdi. 

Obec Kvasetice se nachází dva kilometry severovýchodně od Plánice na úpatí zalesněného vrchu Buzrakov, jehož nejvyšší bod je 641 položen metrů nad mořem. Menší kopec nad vesnicí, s vrcholem 617 m nad mořem, je označovaný jako vrch Maxberk. Na jeho jižní straně se dochovala část sýpek založených roku 1789 na základě patentu Josefa II.

GPS: 49,401465 13,490796

Zřícenina barokní sýpky v lese Maxberk
Zřícenina barokní sýpky v lese Maxberk

Templářský hrad Templštejn 

Znojemsko

Hrad Templštejn vystavěl vysoko na skále ve 13. století řád templářů a učinil z něho sídlo své komendy.  Původně se jednalo o stavbu o rozměrech 40 x 30 metrů. Toto jádro se však začalo postupem doby rozšiřovat. Ke strategické ochraně hradu byla vybudována v polovině 15. století štítová zeď. Měla chránit hrad především před přímým účinkem dělostřelby. Zeď však nebyla dokončena, a proto své poslání nikdy nesplnila.

Zřícenina hradu se nachází daleko od civilizace, nad řekou Jihlavou u Vrabčího kopce. Návštěvníci tu mohou v současnosti spatřit už jenom zbytky paláce, část plášťového opevnění, bránu a studnu. Před areálem hradu na kopci je k vidění také ruina později založené štítové zdi.

GPS: 49.09058, 16.24851

Zřícenina templářského hradu Templštejn
Zřícenina templářského hradu Templštejn

Hradu a klášter Kuklov 

Jižní Čechy

Na skalnaté lesní vyvýšenině se nacházejí zříceniny hradu ze 14. století, sestávající ze zbytků zdiva a hradního příkopu vylámaného ve skále. Poblíž hradu jsou také zříceniny kláštera paulánů z konce 15. a první poloviny 16. století. Dochovány jsou obvodové zdi kostela, zbytky klášterních budov se zachovaly pouze ve zdivu domů, které vznikly později okolo zřícenin kláštera.

Hrad, založený ve 14. století, měl dvojdílnou dispozici s jádrem na skalní vyvýšenině a velkým obdélníkovým předhradím. Roku 1395 byl kuklovský hrad dobyt Rožmberky a rozbořen. Od té doby je už v pramenech zmiňován jako pustý. V blízkosti zřícenin hradu došlo roku 1495 k založení kláštera paulánů. Stavba pozdně gotického kláštera se protáhla až do první třetiny 16. století a nakonec nebyla nikdy dokončena. V okolí nedostavěných opuštěných budov postupně vznikly domy, jejichž majitelé užívali zbytků kláštera jako zdroje stavebního materiálu. Některé obytné domy byly přímo zakomponovány do objektů bývalého kláštera, což výrazně ovlivnilo dispozici celé vesnice.

Zajímavost: V roce 1967 se zde točil film Údolí včel.

GPS: 48,932291 14,181227

Zřícenina hradu a kláštera Kuklov
Zřícenina hradu a kláštera Kuklov

Lovecký zámeček Mořičov 

Karlovarsko

Barokní lovecký zámeček nechali vystavět v 18. století tehdejší majitelé ostrovského panství bratři Ludwig Georg a August Georg, markrabata z Baden-Badenu a Hochburku, podle návrhu neznámého architekta. Nachází se v dominantní poloze na vrcholu výrazného návrší  ve výšce 499 m n. m. v nejvyšší části rozsáhlé panské obory v někdejším lesním revíru Tiergarten.  Kolem zámečku byl vybudován důmyslný systém orientovaných cest, alejí a průhledů, řešený pro lov spárkaté a divoké zvěře. Přímo k jižní stěně zámečku přiléhala bažantnice. Lesním průsekem severozápadním směrem bylo možno od loveckého zámečku dohlédnout až k hlavnímu vstupu do Launeburského zámku v Ostrově, odkud se prý dávalo znamení k zahájení lovu.

Barokní dvoupatrová centrální stavba byla situována na půdorysu nepravidelného jedenáctiúhelníku a postavena z omítnutého čedičového lomového kamene, promíšeného cihlami. Torza obvodových zdí se zachovala dodnes a stavba působí velmi mysticky.

GPS: 50°17'29.401"N, 12°57'49.973"E

Zřícenina loveckého zámečku Mořičov
Zřícenina loveckého zámečku Mořičov