13 zajímavostí o mechu

12.06.2023

Na světě existuje obrovské množství druhů mechů, které se vyskytují téměř v každém lese. Tyto rostliny se objevily se na Zemi již před 400 miliony let a dá se říci, že mají i jisté super schopnosti.

 1. Mechy najdeme na loukách, polích, v lesích, sadech, na vyprahlých stepích i pod vodou, mezi dlaždičkami chodníků, na střechách domů a také v korunách stromů, ve studních a v jeskyních. Vyskytují se od nížin až po nejvyšší polohy našich hor.
 2. Na celém světě zřejmě roste více než 20 000 druhů mechorostů. Jen asi 860 druhů, můžeme najít i v České republice.
 3. První mechy na Zemi se objevily před 350–400 miliony let a staly se prvními rostlinami na souši.
 4. Patří totiž mezi rostliny výtrusné, dříve se jim říkalo tajnosnubné. V jisté fázi růstu vytváří mech více či méně dlouhé štěty s výtrusnicemi. V jejich nitru pak vznikají výtrusy, jimiž se mechorosty rozšiřují. Výtrusy jsou unášeny nejčastěji větrem, někdy ale také vodou.
 5. Mech toho či onoho druhu je vyskytuje se na všech kontinentech, včetně Antarktidy.
 6. 1 kilogram mechu dokáže zadržet až neuvěřitelných 6 litrů vody. 
 7. Mechy představují životní prostředí pro drobný hmyz i další skupiny organismů.
 8. Některé druhy mechů jsou schopné ožít i po mnoha letech po usušení či zmrazení. To dokládá pokus, který udělali vědci se vzorkem mechu získaného v Antarktidě. Byl zmrzlý dle všeho přes 1500 let. Vědci vzorek rozmrazili, umístili do inkubátoru a mech se k jejich překvapení vrátil k životu.
 9. Mechy se podílejí na tvorbě rašeliny a jsou nepřehlédnutelnou složkou horských lesů.
 10. Mech nemá kořeny, ale i přes to extrémně pevně přilne k jakémukoli povrchu pomocí k tomu určených výrůstků.
 11. Protože mech potřebuje k životu vlhkost, nenajdeme ho v pouštích ani v polopouštích.
 12. Naopak největší rozmanitost mechů najdeme ve vlhkých deštných pralesích a tropických džunglích.
 13. Česku rostoucí mechorosty mají často velmi zajímavá jména jako dvouhrotec, bělomech, měřík, ploník, zkrutek, prutník, omšenka, mechovec nebo rokyt, šikoušek, štíhlík, psízubec, chudozubík, mrtník, ždírnice, nalžovka či pařezníček.