Kůrovcová kalamita leckde proměnila lesy v měsíční krajinu a bojují s ní lesníci prakticky v celé republice. Kůrovec je škůdce, kterého ostatní brouci nejspíš označují za "supermana". Některé jeho schopnosti likvidovat stromy jsou až neuvěřitelné. Věděli jste například, že:

Kůrovcová kalamita, která decimuje smrkové porosty v republice, přináší problémy, které si lidé často neuvědomují. Mezi nejvážnější patří hrozba pádu uschlých stromů - takzvaných souší - a riziko zranění. Ve větrných dnech a také v případě, že napadne velké množství těžkého sněhu, toto riziko vzrůstá.

Tuzemské lesy zažily těžký rok 2019 zejména vinou historicky nejrozsáhlejší kůrovcové kalamity. Kůrovec však nebyl jedinou výzvou, se kterou se vlastníci lesů, lesníci nebo odborníci na výzkum v oboru lesnictví vypořádali. Tady je 5 nejdůležitějších událostí Zn. "Týkalo se lesů v roce 2019".

V posledních letech roste před Vánocemi zájem o stromky v nádobě (květináči). Mnoho lidí si zakoupí vánoční stromek v nádobě s tím, že jej po skončení vánočních svátků vysadí někam do lesa. I toto však má svá pravidla a navíc je o stromek potřeba pečovat specifickým způsobem, aby nedopadl jako kapři puštění zpět do vody - tedy nezahynul.

Lesy byly srdeční záležitostí muže, se kterým Ing. Vladimíra Rubinsteinová prožila krásná léta partnerského života. A teď leží na srdci (a na zodpovědnosti) jí. Po smrti svého partnera, barona Vladimíra Reiského de Dubnic, zůstala sympatická dáma na zámku Vilémov jako manažerka ve službách rodiny Reiských de Dubnic. Kromě lesů o rozloze 557ha,...