Akce v přírodě pro celou rodinu: „Den otevřených lesů“

20.04.2023

13. května proběhne na téměř 40 místech republiky 2. ročník akce "Den otevřených lesů". Vlastníci lesů si pro návštěvníky připravili komentované procházky, přednášky, ukázky lesní techniky a pro nejmenší také dílničky a soutěže o zajímavé ceny. 

Akci pořádá Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL) a jeho členové. Hlavním cílem je přiblížit veřejnosti práci lesníků a péči, kterou lesu poskytují. 

Každý kousek lesa někomu patří, a proto i jeho návštěva má svá pravidla. Les není "divočina", na jeho pěstování dohlíží odborný lesní hospodář a po těžbě dřeva, které je cennou surovinou, dochází k jeho obnově. Existence lesa musí být zajištěna i pro další generace. To jsou jedny z hlavních sdělení Dne otevřených lesů. Návštěvníci při něm budou moci nahlédnout "pod pokličku" lesníků, zjistit, co péče o les obnáší, a sami si i některé činnosti vyzkoušet.

Podívejte, jak se akce vydařila v loňském roce, kdy měl "Den otevřených lesů" svoji premiéru. 

"Jedná se o představení lesa trochu jinak, než jak ho veřejnost většinou vnímá. Vlastníci lesů prostřednictvím programu, který pro návštěvníky na svých majetcích nachystali, chtějí znovu ukázat význam lesa a jeho funkce. Rádi bychom veřejnosti vysvětlili, proč je nutné v lese hospodařit a jak se k lesům chovat, aby i v budoucnu přinášely to, od nich celá společnost očekává, a vyvrátili některé zažité mýty," říká Jiří Svoboda, předseda SVOL. "Na lesních majetcích měst a obcí, soukromých osob i církví čeká veřejnost sobotní den naplněný zážitky pro děti i dospělé.Velmi nás povzbudil úspěch pilotního ročníku akce v loňském roce. Věříme, že si návštěvníci najdou čas poznat les, do kterého třeba běžně chodí za odpočinkem, jinýma očima i dalšími smysly také letos."

Zajímavé aktivity pro malé i velké 

Program akce se bude na jednotlivých místech lišit – od komentované procházky s lesníkem až po větší akci s doprovodným programem a občerstvením. Na řadě majetků jsou pro děti připraveny poznávací stezky s lesnickou i mysliveckou tématikou, kde se dozví, co všechno les celé společnosti poskytuje, a že je to možné jen díky správné péči o les – hospodaření, které je trvale udržitelné ekologicky i ekonomicky.

Návštěvníci se mohou těšit na ukázky práce s lesní technikou i koňmi, výcvik dravců, soutěže a kvízy pro děti i dospělé. Vstup na akci je ZDARMA. 

"Rádi bychom ukázali příklady dobré péče a poutavou formou lidem sdělili, že les zdaleka není jen místem rekreace a sběru hub, ale i významnou složkou životního prostředí," vysvětluje Jiří Svoboda 

Zdroj foto: SVOL, loňský ročník akce Den otevřených lesů 

Do akce se letos zapojily rovněž majetky, které kůrovcová kalamita prakticky zničila. To je případ společnosti Městské lesy Dačice s. r. o. "Nyní už ale stromečky zasázené v minulých třech letech, které uplynuly od doby, kdy se tudy prohnala kůrovcová kalamita, povyrostly. Už je vidět, jak pestrý les do budoucna v krajině vyroste. Rádi bychom se pochlubili, že jsme to nevzdali, ačkoliv u nás se dalo hovořit přímo o apokalypse, a zabojovali," uvádí jednatel Kamil Kupec. Předseda SVOL Jiří Svoboda v této souvislosti připomíná, že rok 2023 je rokem novely lesního zákona. "Věříme, že i tato akce ukáže, že vlastníci lesů přistupují k hospodaření zodpovědně a že pro zachování pestrých lesů, ale i nezbytného dostatku dřeva jako udržitelného materiálu, je třeba vlastníkům lesů uvolnit ruce, nezatěžovat je zbytečnou byrokracií a umožnit jim větší využití tvořivých sil přírody".

Podrobnosti k akci a místa konání ve vašem okolí najdete na webu www.denotevrenychlesu.cz