Jak se chovat v lese s dětmi

02.08.2023

Les má dveře otevřené. Můžeme sem s dětmi kdykoliv vyrazit na procházku, pozorovat ptáky, sbírat šišky nebo kaštánky. Les má ale svoje pravidla, která bychom měli dodržovat a dětem je předat. 

Užitečné desatero návštěvníka lesa vám napoví, co se v lese smí, a co je naopak zakázáno. 

Mohlo by vás zajímat: DIY tvoření s dětmi: Veselé postavičky ze šišek nebo DIY inspirace: Lesní domky elfů

1. Neděláme hluk

Už před samotnou procházkou dětem připomeňte, že v lese se chováme tiše. Hluk může totiž jeho obyvatele hodně stresovat. Zvířata se pak shlukují na nepřirozených stanovištích, třeba v hustém mlází, kde se skrývají. Dojde tím k narušení jejich potravního cyklu a tyto faktory zvyšují riziko poškození lesních dřevin okusem. Z poškozeného stromu už nebude dobré dřevo na dům, na nábytek, na hračky...

Naše rada: Šeptat v lese zrovna nemusíte, ale křičet také ne. 

2. Nepoškozujeme stromy, keře ani rostliny

Bouchat klacíkem do stromu je sice pro děti lákavé, ale vysvětlete jim, že strom tím mohou poškodit. Odlomenými větvemi nebo poškozenou borkou vniká do stromu infekce a je tak ohrožen napadením dřevokaznými houbami. Stejně tak nekopeme do prašivek, neničíme mech a neulamujeme větve.

Náš tip: Nasbírejte si šišky a zkuste uspořádat závody v hodu do dálky. A nebo zkuste některou z našich dalších osvědčených her. 

3. Nevstupujeme do oplocenek

Jsou to místa, kde za plotem rostou většinou mladé stromky. Ty jsou zde chrněné před zvěří, která by je mohla poškodit.

Naše rada: Vysvětlete dětem, že stromečky jsou tady jako ve školce a musí být chráněny, aby z nich jednou vyrostly zdravé a silné dospělé stromy. 

4. Lesní plody sbíráme jen pro svou potřebu

A také způsobem, který nepoškozuje les. Pamatujte, že lesní plody tady jsou zejména pro zvěř a ptactvo. V řadě evropských zemí je sběr hub omezen a zpoplatněn, někde dokonce zcela zakázán. U nás je sběr lesních plodů, hub a  bylin zcela zakázán v národních parcích a ve vojenských lesích. Jinak si můžeme v lese pro svoji potřebu nasbírat houby, borůvky, ostružiny i další plody. Toho bychom si měli cenit.

Náš tip: Naučte děti, jak jemným způsobem trhat borůvky, aby nepoškodily jejich keříčky. Při sběru hub jim vysvětlete, jak nepoškodit podhoubí, aby na stejném místě houby vyrostly i příště.

5. Pejska máme vždy na vodítku

Mohl by totiž ohrožovat lesní zvěř, ale i ostatní návštěvníky lesa nebo osoby, které v lese pracují. V době honů, psa do lesa neberte raději vůbec.

Náš tip: Pejska mějte na vodítku a vysvětlete dětem proč to tak je.

6. Nevstupujte do míst, kde probíhá těžba

Ani tam, kde se se dřevem manipuluje, Hrozí tady riziko pádu stromu či větve, nebo ohrožení lesnickou technikou. V žádném případě nenechejte děti hrát si na skládkách dříví, kde hrozí nebezpečí úrazu uvolněním klád.

Naše rada: Veďte děti k opatrnosti, mluvte s nimi o možných rizicích, ale nestrašte je. Myslete na to, že v lese jste "na návštěvě" a není tedy na místě, překážet, pokud zde probíhají práce či těžba dřeva.

7. Auto ani čtyřkolka do lesa nepatří

Je zakázáno jezdit do lesa autem nebo jiným motorovým vozidlem. Vozidla v lese ohrožují zeleň, zvěř, ale i návštěvníky a pracovníky. Ze  stejných důvodů se nesmí v lese jezdit na kole nebo běžkách, na sáňkách nebo na  koni. Výjimkou jsou vyznačené stezky.

Náše rada: Les berte s dětmi jako místo pro vycházky, toulky a poznávání. Dopravní prostředky nechejte doma.

8. Nerozděláváme v lese oheň

Otevřený oheň do lese, ale ani vzdálenosti 50 metrů od jeho okraje nepatří a rozdělávat se zde nesmí. V lese je též zakázáno kouřit, odhazovat nedopalky či jiné hořící nebo doutnající předměty.

Náš tip: Ohýnek si udělejte doma na zahradě, případně na vyhrazených a k tomu určených místech.

9. Netáboříme mimo vyhrazená místa

Tábořit v lese je zakázané. Na cizí zahradě to také neuděláme.

10. Nenecháváme po sobě odpadky

Mnoho lidí si stále plete les se skládkou, což je smutné. V lese najdete odhozené pneumatiky, stavební odpad nebo konzervy. Některé předměty se v přírodě vůbec nerozloží a mohou být k komu nebezpečné pro zvířata.

Naše rada: Vše, co si do lesa přinesete, také odneste. Ubrousky od svačinky, sáčky, obaly i láhve. To vše patří do batůžku a doma pak do tříděného odpadu. 

Pamatujte, že děti se učí nápodobou a pokud se my rodiče chováme k lesu ohleduplně, budou to dělat i ony.