Co se děje v lese v březnu

01.03.2023

Prodlužující se dny a první květy značí příchod jara. V lese se vše probouzí a začíná nový cyklus života a růstu. 

Sněženka podsněžník je poslem jara v našich lesích i parcích
Sněženka podsněžník je poslem jara v našich lesích i parcích

Co dělají zvířata

 • Začíná jarní tah sluk a tok bažantů 
 • Rodí se první mláďata 
 • Jezevci se probouzí ze zimního spánku
 • Přilétají další druhy ptáků

Návraty ptáků ze zimovišť v teplých krajích

První na jaře přilétají husy velké, které hnízdí již koncem února. Po nich se objevují špačci obecní, skřivani polní, čejky chocholaté, konipasi bílí. V březnu pak přilétají drozdi zpěvní, budníčci menší a čápi - nejprve čápi černí a poté čápi bílí. Na konci března a během dubna se domů vracejí vlaštovky obecné, jiřičky obecné, pěnice černohlavé, slavíci obecní a rákosníci. Objevují se i naši stěhovaví dravci - např. moták pochop a v dubnu včelojed lesní. Mezi nejpozdější navrátilce patří sedmihlásek zpěvný, rorýs obecný, ťuhýk obecný, lelek lesní a žluva hajní - ti se většinou vrací až v květnu.

Husy se vracejí již v únoru
Husy se vracejí již v únoru

Co dělají rostliny

 • Kvete vrba jíva, jilm, olše lepkavá
 • V lese rozkvétají první květy. Přečtěte si o nich víc v našem článku: Co v březnu kvete v lese

Co dělají lesníci

 • Sbírají šišky borovice a modřínu kvůli semenům
 • Ve školkách začínají s přípravou půdy pro setí a školkování sazenic, sázejí řízky topolů a vrb
 • Za příznivého počasí začínají se zalesňováním
 • Pokračují v asanaci stromů napadených lýkožroutem smrkovým

Co dělají myslivci

 • Věnují zvýšenou pozornost kvalitě krmení zvěře, která je po zimě zesláblá
 • Sčítají jarní stavy zvěře

Přečtěte si také: Terapie lesem nebo Jak se chovat v lese s dětmi