Dřevo do krbu přímo z lesa: Co už je proti zákonu?

29.01.2024

Nasbírat si dřevo se může mnoha lidem jevit jako praktická a beznákladová forma opatřování otopu. Do určité míry je to možné, pozor ale, abyste se nedostali do problémů s vlastníkem lesa nebo přímo se zákonem.

V České republice je odnášení dřeva z lesa regulováno zákonem o lesnictví a dalšími předpisy. Bez patřičného povolení či dohody s vlastníkem lesa je odnos dřeva nelegální a pokuty mohou být vysoké. Jsou tady ale výjimky.

Dřevo z lesa zdarma

Lesní zákon uvádí, že je možné si pro svoji potřebu kromě lesních plodů nasbírat také klestí. Tedy větve stromů, které jsou suché a volně leží na zemi. Důležité ale je, že průměr těchto větví bez kůry nesmí přesáhnout 7 cm. Klestí můžete dle zákona sbírat ve státních a soukromých lesích a to i bez předchozí domluvy s majitelem.

POZOR: Klestí se nesmí sbírat ve zvláště chráněných oblastech, jako jsou Národní parky či Národní přírodní rezervace. Lesní hospodářství zde probíhá bez zásahů do koloběhu živin, proto i tlející větvičky mají svůj význam.

Kdy už potřebujete povolení

Dřevo o průměru nad 7 cm si z lesů nikdo nesmí odvážet bez toho, aby k tomu měl od vlastníka lesa souhlas. A pokud mu klestí nestačí, je možné domluvit se na tzv. samo výrobě dříví z lesa. Vlastník či správce lesa označí stromy, který je možné pokácet a odvézt si dřevo. Cena pak roste jak s kvalitou, tak s tvrdostí suroviny. Ale bude určitě mnohem nižší, než u polínek, které lze koupit u obchodníka. Finanční výhodnost je samozřejmě vyvážená fyzickou prací, odvozem vlastním vozidlem a nutností dřevo zpracovat a vysušit.

Do lesa se autem nesmí

Pamatujte na to, že podle Lesního zákona je zakázán vjezd a stání motorovými vozidly v lese bez ohledu na to, zda je u cesty umístěna zákazová značka. Jednorázovou výjimku pro vjezd vám může udělit pouze správce lesa.

Pokud vám není lhostejný ekologický přístup, nejvíce ohleduplné je vyvážení dříví z lesa za pomoci vozidel s nehlučným elektrickým pohonem.

Kdy je odvoz dříví z lesa trestným činem

Každý, kdo z lesa vyveze dřevo (mimo klestí) nebo kácí stromy bez povolení, se dopouští trestného činu. Za ten dle rozsahu způsobené škody může hrozit pokuta či dokonce soud a následný trest odnětí svobody.

Lesníci si svůj majetek střeží

Lesníci využívají k chránění svého majetku závory, fotopasti a GPS lokátory, které umožní velmi rychle vypátrat pachatele. Lesní stráž, která kontroluje dodržování práv a povinností v lese, může při podezření na porušení zákona zastavit auto a požadovat předložení souhlasu k přepravovanému dříví. V určitých případech má dokonce právo toho, kdo porušuje zákon, i zadržet a předvést na Policii České republiky.

Přečtěte si také: Co se v lese může a co naopak ne? nebo Máme z lesa – Dřevo na topení