Houbové orgie: Víte, kolik podle zákona smíte nasbírat hub a pro koho?

22.08.2023

Ve výpravách do lesa s košíkem drží Češi v Evropě prvenství. Víte ale, že i pro sběr hub platí určitá pravidla? 

Profesionální sběr hub v českých lesích za účelem prodeje je totiž v rozporu s § 19 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění, který stanoví, že každý má právo sbírat v lese lesní plody pro vlastní potřebu. Z toho vyplývá, že kdo si sbíráním a prodejem hub přivydělává, dopouští se protiprávního jednání. 

Lesní zákon profesionální sběr hub v lesích jiných vlastníků nedovoluje. 

Pokud tedy někomu připadá jako skvělý nápad, udělat si během léta brigádu v lese, a nasbírané houby poté prodávat do gastronomie nebo u silnice, mohlo by se mu to vymstít.

Sběr lesních plodů sice není v českém zákoně o lesích omezen konkrétním určením denního množství, které lze nasbírat, ani vymezením časového úseku, jako je tomu v některých evropských státech (např. Rakousko, Švýcarsko, Itálie), nýbrž formulací "pro vlastní potřebu" návštěvníka. Jak ale uvádějí právní experti na problematiku Martin Flora, Jiří Staněk a Ivana Průchová v publikaci Lesní zákon. Komentář (2022): "Tuto neurčitou omezující klauzuli je nutno vztáhnout nikoliv k množství nasbíraných lesních plodů, ale k účelu sběru. Návštěvník lesa nepřekračuje rámec zákona, jen pokud provádí sběr lesních plodů proto, aby je sám spotřeboval, nikoliv proto, aby vlastnické právo k nim převedl na jiného. Lesní plody nabyté na základě práva obecného užívání lesů proto nelze zcizovat; jejich komerční sběr je vyhrazen vlastníkovi lesa a osobám, jimž vlastník lesa toto právo přenechal, například formou služebnosti braní lesních plodů podle § 1261 občanského zákoníku".

V loňském roce podle údajů připravované Zprávy o stavu lesa a lesního hospodářství Češi nasbírali 39 tisíc tun lesních plodů v rekordní hodnotě 7,8 miliardy korun. Z toho bylo 25 tisíc tun hub v hodnotě 5,2 mld. Kč (průměrně 8,2 kg na domácnost). 

Veškeré náklady spojené s návštěvností lesů veřejností přitom nesou pouze a jenom jejich vlastníci. Odměnou za to jim vláda navrhuje zvýšit pozemkovou daň.

Jak se chovat v lese při sběru hub

Na základě lesního zákona může každý vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí a sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody. Přitom je povinen les nepoškozovat, nenarušovat lesní prostředí a dbát pokynů vlastníka lesa, případně jeho zaměstnanců. 

Pamatujte na to, že podobné privilegium a otevřené dveře lesů, které mají Češi, není v okolních evropských státech zdaleka běžné. V mnoha z nich je houbaření a sběr lesních plodů omezeno a někde zcela zakázáno.

Vždy bychom v lese měli sbírat pouze ručně, neničit při tom rostliny a dřeviny, nesbírat nezralé plody ani chráněné houby. Ideální dobou pro sběr je dopoledne, kdy jsou již plody oschlé od ranní rosy, ale zároveň ještě nejsou prohřáté odpoledním sluncem. Houby vždy sbíráme do čistých proutěných košíků, aby se spodní vrstvy dobře provzdušňovaly.