Prázdniny drobného vlastníka lesa - léto plné péče (nejen) o nové stromy

14.08.2023

Během letních měsíců čeká vlastníky lesů nebo jejich odborné lesní hospodáře mnoho specifických činností. Hodně z nich je spojených s péčí o mladé sazenice z jarního zalesňování. A také po celé léto chrání lesy proti přemnožení kůrovce. 

Kalendárium prací v lese v průběhu léta


Červen

V červnu vlastníci dokončují oplocování nově vysazených stromků a zaměřují se na chemickou ochranu proti buřeni. Tou se rozumí nežádoucí přízemní vegetace rostoucí v porostech určených k zalesnění. Tato vegetace ubírá mladým stromkům světlo, vodu i živiny a je třeba ji usměrnit. Lesníci ji likvidují mechanicky ožíváním, ale i chemicky. 

Dále se v tento čas zaměřují na aplikaci repelentů proti letnímu okusu dřevin zvěří. O tom, jakou škodu je zejména spárkatá zvěř schopna napáchat v lesích si můžete přečíst v našem článku. 

Co v červnu čeká lesní hospodáře dále? Jsou to opravy a údržba oplocenek a individuálních ochran. Kontrola a asanace smrkových lapáků a pokládání 2. letošní série. Kontrola lapačů s likvidací nalezených kůrovců a případná výměna feromonových návnad. Vyhledávání, těžba a asanace nalezených ohnisek kůrovců z 1. rojení ve smrkových porostech. Kontroly výskytu klikoroha, popř. ošetření napadených stromů. Realizace probírek a rozčleňování mladších porostů, zpracování souší a polomů. Ošetření dřevin po mechanickém poškození těžebními pracemi. Zjišťování škod způsobených zvěří. 


Buřeň je nežádoucí vegetace okolo nových stromů.  Lesníci se s ní vypořádávájí mechanicky i chemicky.
Buřeň je nežádoucí vegetace okolo nových stromů. Lesníci se s ní vypořádávájí mechanicky i chemicky.

Červenec

Začátkem prázdnin přichází čas dokončit mechanicky ožínání a aplikovat repelenty proti letnímu okusu zvěří. Následují opravy a údržba oplocenek a individuálních ochran stromků. Nastává i finální část kladení, kontrol a asanace smrkových lapáků 2. série. A samozřejmě též likvidace nalezených kůrovců. V jehličnatých porostech lesníci vyhledávají, těží a asanují starších i nová ohniska kůrovců z 2. rojení. Nastává další období probírky a rozčleňování mladších porostů a ošetření stromů po mechanickém poškození těžebními pracemi. Lesníci vyčíslují škody způsobené zvěří.  


Srpen

V druhé polovině léta vlastníci a jejich hospodáři připravují půdu pro podzimní nebo jarní zalesňování,  či pro přirozenou obnovu lesa. Dokončují ochranu repelenty proti letnímu okusu. Opravují a údržují oplocenky a individuální ochrany. Pokračují v realizaci prořezávek. Finišují asanaci smrkových lapáků. Dále vyhledávají kůrovcové stromy které asanují. Kontrolují výskyt klikoroha a v případě potřeby provádějí odekvátní ošetření. Probírají a rozčleňují mladší porosty. Ošetřují stromy po mechanickém poškození těžebními pracemi. 

Práce lesníků nikdy nemá konce a zejména v jarním a letním období ji mají doslova plné ruce. Přečtěte si o ní více v našem článku: 7 úkolů (super) lesníka

Užitečná videa, která by se vám při péči o les mohla hodit:

Ochrana proti buřeni

Měření a asanace kůrovcového dřeva