Kalendarium drobného vlastníka lesa - léto plné péče (nejen) o nové stromy

08.06.2020

Během letních měsíců čeká vlastníky lesů nebo jejich odborné lesní hospodáře mnoho specifických činností. Mnoho z nich je spojených s péčí o mladé sazenice z jarního zalesňování. Také po celé letošní léto bude pokračovat boj s kůrovcovou kalamitou.

Červen

Dokončení oplocování kultur a chemické ochrany proti buřeni (s kryty). Mechanické ožínání kultur na většině stanovišť. Realizace ochrany repelenty proti letnímu okusu.

Náš tip: Podívejte se, jaké škody dokáže způsobit spárkatá zvěř

Opravy a údržba oplocenek a individuálních ochran. Kontrola a asanace smrkových lapáků, popř. kladení lapáků 2. série. Kontrola lapačů s likvidací nalezených kůrovců a případná výměna feromonových návnad. Vyhledávání, těžba a asanace nalezených ohnisek kůrovců z 1. rojení ve smrkových porostech. Pokračování kontroly klikoroha, popř. kurativní ošetření. Realizace probírek a rozčleňování mladších porostů, zpracování souší a polomů. Ošetření stromů po mechanickém poškození těžebními pracemi. Zjišťování škod způsobených zvěří. Končí termín pro podání žádostí o dotaci na příspěvky na hospodaření v lesích v daném roce.

Červenec

Dokončení mechanického ožínání kultur. Realizace ochrany repelenty proti letnímu okusu. Opravy a údržba oplocenek a individuálních ochran. Dokončení kladení, kontrola a asanace smrkových lapáků 2. série. Kontrola lapačů s likvidací nalezených kůrovců. V jehličnatých porostech vyhledávání, těžba a asanace starších i nových ohnisek kůrovců z 2. rojení. Kontrola a hubení klikoroha. Probírky a rozčleňování mladších porostů. Ošetření stromů po mechanickém poškození těžebními pracemi. Vyčíslení a uplatnění škod zvěří u uživatele honitby (do 20.7. - prekluzivní lhůta!).

Srpen

Chemická nebo mechanická příprava půdy pro podzimní nebo jarní zalesňování, popř. v semenných letech pro přirozenou obnovu. Dokončení ochrany repelenty proti letnímu okusu. Opravy a údržba oplocenek a individuálních ochran. Pokračování realizace prořezávek. Dokončení asanace smrkových lapáků. Vyhledávání kůrovcových stromů a jejich zpracování a asanace. Kontrola výskytu klikoroha a případné kurativní ošetření. Probírky a rozčleňování mladších porostů. Ošetření stromů po mechanickém poškození těžebními pracemi. Je nutno sledovat informace o podzimním kole dotací z PRV.

Videa, která by se vám při péči o les mohla hodit:

Ochrana proti buřeni:

Měření a asanace kůrovcového dřeva: