Rekordmanem v růstu mezi vánočními stromky je douglaska tisolistá

21.12.2022

Jehličnaté dřeviny používané jako vánoční stromky se výrazně liší v rychlosti růstu, a tedy i v délce doby, kdy dorostou do nejčastěji poptávané výšky vánočních stromků (1,5 - 2 m). Veřejnost si je může zakoupit mimo jiné přímo od vlastníků lesů. Takové stromky pocházejí z výchovných zásahů v lese.

"Rychlost růstu je dána zejména přirozenými růstovými schopnostmi jednotlivých dřevin, ale hodně záleží také na stanovišti. Na bohatších stanovištích s dostatkem živiny se rozdíly mezi uvedenými dřevinami zmenšují, na chudších kyselejších stanovištích se naopak prohlubují," uvádí Jiří Svoboda předseda Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR

V současné době urychluje růst stromků také globální oteplování a zvyšující se koncentrace dusíku v ovzduší i půdě. V případě velmi rychlého růstu na některých lokalitách proto někdy nelze za vánoční stromek použít nejen rychle rostoucí douglasku, která má navíc velmi tenké a ohebné větve, ale např. ani naši domácí borovici nebo smrk. "To všechno jsou jevy, se kterými se lesníci samozřejmě potýkají při hospodaření v lesích obecně, nikoliv pouze v souvislosti s vánočními stromky," upozorňuje Jiří Svoboda.


Vedle vlastností stanoviště má podstatný vliv na růst stromků průběh počasí ve vegetační době (srážky a teplota vzduchu), ale i otevřenost plochy vůči působení abiotických škodlivých činitelů, zejména větru a mrazu, a samozřejmě i škody způsobené zvěří, hospodářskými zvířaty, popř. hmyzími škůdci a houbovými chorobami.

Vánoční stromky si veřejnost může zakoupit nejen od pěstitelů, ale také přímo od vlastníků lesa, velká poptávka je letos zejména po borovicích. Rozhodně však nelze stromek odnést z lesa "na vlastní pěst". "To je protizákonné, každý les někomu patří," varuje Jiří Svoboda. Z loňského průzkumu SVOL však vyplynulo, že pětina Čechů již někdy uřízla stromek v cizím lese.

Žebříček nejčastějších vánočních stromků podle rychlosti růstu:

  • Douglaska tisolistá (do uvedené výšky 1,5 - 2m doroste za 3-5 let)
  • Borovice lesní (4-6 let)
  • Smrk ztepilý (5-7 let)
  • Smrk stříbrný (6-8 let)
  • Jedle kavkazská (7-9 let)

Mohlo by vás zajímat: Budoucnost jedle v našich lesích