Senát ve čtvrtek 31. října na své 12. schůzi pustil dál novelu lesního zákona k podpisu pana prezidenta. Nebyl s ní spokojen, zejména s body týkajícími se myslivosti... Ale důležitější byla pro senátory pomoc nestátním vlastníkům lesů, kteří díky novele konečně budou moct zažádat o finanční podporu na škody způsobené kůrovcovou kalamitou (zatím...

Znovu zalesnit holiny vzniklé kvůli kůrovcové kalamitě a dalším vlivům sucha, je klíčové. Stromy totiž spoluovlivňují tvorbu klimatu. Tuhle informaci asi znáte... Ale víte přesně, jak to dělají a jak zdatné v tom jsou? Tady je 5 způsobů, kterými stromy utvářejí klima. Znát by je měli nejen všichni dospělí, ale také děti už od základních škol.

v poslední době se v souvislosti s lesy hovoří hlavně o škodách způsobených kůrovcovou kalamitou. Ale to je pouze zhruba polovina škod, kterými lesy trpí. Doprovodným nebo i spouštěcím faktorem tohoto poškození lesů je především působení sucha a větru, tedy odborně řečeno tzv. abiotických činitelů.

Nejen díky mediální pozornosti věnované kůrovcové kalamitě v naší zemi, ale i prostým pohledem na naší krajinu se může veřejnost na vlastní oči přesvědčit o rozsahu této kalamity, neboť na vytěžené kalamitní dřevo lze narazit prakticky u všech typů silnic a cest. Ne ale na polích, tedy na zemědělském půdním fondu. To totiž zakazuje zákon o ochraně...