Co se dnes děje s našimi lesy. Kolik jich může opravdu zmizet?

07.06.2019

Ještě nikdy neměla přírodní katastrofa v našich lesích takové rozměry. Kvůli suchu a následné kůrovcové kalamitě je třetina lesů zničena a zbylé lesy v přímém ohrožení. Je reálné, že až se vydáte letos na dovolenou, "svůj" les již nenajdete nebo nepoznáte. Kdo to zastaví?

"Od roku 2015, kdy se situace vlivem mimořádně suchého roku dramaticky zhoršila, jsme upozorňovali politiky na nebezpečí a nutnost kůrovcovou kalamitu a další dopady klimatických změn řešit," uvádí František Kučera, předseda Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL). "Dnes máme rok 2019 a zásadní koncepční opatření ze strany vlády - ať už finanční pomoc vlastníkům lesů, kteří ze své kapsy nemohou škody platit a financovat jejich obnovu, nebo potřebná změna legislativy, jsou zatím v jednání. Kůrovec se mezitím líhne dál, za rok to díky teplému počasí stihne i čtyřikrát - místo obvyklých dvou rojení - a vláda nekoná."

Jen v loňském roce kůrovec a sucho zničili území odpovídající rozloze Prahy nebo 100 tisícům fotbalových hřišť. Celková rozloha postiženého území lesů za rok 2018 činila 50 tisíc hektarů. Podle odhadů odborníků to však letos může být až desetkrát větší plocha!


"Problém je, že veřejnost si ještě nemusí katastrofu plně uvědomovat, leckde na první pohled vypadají lesy ještě v kondici. Ve skutečnosti jsou však v přímém ohrožení téměř všechny lesy u nás. Kůrovec je kalamitně přemnožen na celém území ČR, a co nezničí kůrovec, to dokoná sucho," varuje Petr Zahradník, přední specialista na ochranu lesa.

"Vlastníci lesů musí bojovat s kalamitou, ale trh se dřívím je zahlcený a dříví je prakticky neprodejné, navíc jeho cena nepokrývá ani náklad na boj s kůrovcem. Jestliže vlastníci lesů nezískají od státu adekvátní finanční podporu, reálně hrozí, že se kalamita bude dále živelně šířit a ekonomické problémy vlastníkům nedovolí ani zalesňovat vzniklé holiny."


Obnova porostů je přitom klíčová kvůli ekologické, vodohospodářské a rekreační funkci lesů. Lesníci vědí, jak s kalamitou bojovat, chybí jim však finance, dostatečné kapacity lidských zdrojů a ruce mají svázané nepružnou legislativou. V lesích navíc nově vysazené stromky likviduje přemnožená spárkatá zvěř.


Mezi nejpostiženější kraje v republice patří Vysočina. Martin Hyský, radní Kraje Vysočina pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí upozorňuje, že zde byl zaznamenán šestinásobný nárůst kůrovce. "Vysočinu sužuje dlouhodobý nedostatek srážek. Od roku 2015 chybí celý srážkový rok! Nacházíme se v začarované spirále, protože nebude-li voda, nebudou lesy, nebudou-li lesy, nebude voda."

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR iniciovalo v roce 2018 vznik Petice za zdravé a prosperující lesy pro příští generace, kterou podepsalo již více než šestnáct tisíc lidí.

Petice vyzývá vládu, aby konala a uvolnila minimálně 3 miliardy korun ze státního rozpočtu na zpracování kalamity a opětovné zalesnění v rámci nového dotačního titulu MZe pro vlastníky lesů, s požadavkem na navýšení rozpočtové kapitoly MZe na rok 2020 ve výši 5 - 7 miliard Kč. Dále se petice týká přijetí novely zákona o lesích, která umožní, aby se vlastníci lesů k finanční pomoci vůbec dostali, požadavek na úpravu novely zákona o zadávání veřejných zakázek, aby veřejným zadavatelům nebránil operativně reagovat na kalamitní situaci v lesích, zajištění výjimky pro nakládání přípravků na ochranu lesa proti kůrovcům pro neprofesionální uživatele, přijetím nařízení obecné povahy k sadebnímu materiálu a zahájením diskuse o reformě státní správy lesů a správy malolesů.

Petice SVOL se setkala s mimořádnou podporou senátorů. "Ostuda jde za námi politiky," nebral si při veřejném slyšení k Petici v Senátu PČR servítky senátor Miloš Vystrčil. "Měli bychom se konečně přestat dohadovat napříč politickými stranami, kdo za co může nebo nemůže a začít skutečně něco dělat." Více o postoji senátorů k petici se dozvíte ZDE. Veřejné slyšení k petici proběhlo i v Poslanecké sněmovně.

Projekt Kouzlo lesa a web, na kterém si právě čtete tento článek vznikl pro všechny lidi, kterým na stavu našich lesů záleží. Najdete na něm vedle článků o práci lesníků a stavu v českých lesích také tipy na výlety, inspiraci k tvoření, zajímavé rozhovory, prognózy vývoje a v neposlední řadě i aktuální informace z lesů například v průběhu houbařské sezóny.

Zachrání lesníci naše lesy? VIDEO.