Bohužel, je to tak. Zatímco na sebe téměř všechnu mediální pozornost strhnul kůrovec (a dost právem, protože kůrovcová kalamita je nejhorší v historii), také ostatní stromy se potýkají se svými škůdci. Sucho svědčí prakticky vší "havěti", ať už jde o brouky nebo paradoxně i houby, oslabené stromy se totiž nedokážou bránit.

Jako soukromý vlastník se Jiří Novák stará "jen" o necelé dva hektary rodinného lesa. Ale v roli vedoucího pracovníka Výzkumné stanice Opočno (útvaru pěstování lesa VÚLHM, v.v.i.) hledá společně s kolegy mimo jiné i řešení mimořádné situace, ve které se naše lesy vinou kůrovcové kalamity i dalších škůdců a vlivem klimatických změn ocitly. "To, čím...

Několikadenní exkurze zavedla exkurzi Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů do Helsinek a lesů na severu země v okolí Rovanieni. Účastníci získali podrobné informace o hospodaření státních soukromých a obecních lesů ve Finsku, představu o zdejším fungování služeb v lesnictví, vzdělání v oboru a výzkumu. Absolvovali návštěvu soukromých...

Idylické záběry v oblíbeném seriálu TV Nova Policie Modrava berou fanouškům dech a lákají k výletu. Jak je to ale "na Kašperkách" s lesy doopravdy. Zeptali jsme se přímo jednatelky společnosti Kašperskohorské městské lesy s. r. o. Ing. Hany Naušové, která se do čela podniku postavila teprve nedávno. A rovnou v historicky nejnáročnější kalamitě,...

V rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov uspořádal SVOL (Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů) ve dnech 2.-4. října exkurzi "Příklady dobré praxe z uplatňování PRV a výměna zkušeností s hospodařením v lesích na příkladech ze středních Čech".

Troufneme si říct, že ani teenageři se tady nebudou nudit. A to už je co říct. U menších dětí se nadšení přímo předpokládá - dva kilometry dlouhá půvabná naučná stezka v příměstském lesíku Dubík v Českém Krumlově se opravdu povedla. Pro všechny rodiče, kteří chtějí, aby si jejich ratolesti udělali správný obrázek o lese, je toto místo ideálním...

Ty slzy vás nesmí zmást, sympatická energická hraběnka Karle Mornstein-Zierotin boj o rodinné lesy v okolí zámku Bludov nedaleko Šumperka nikdy nevzdá. "Ještě nevím jak, doopravdy to totiž neví nikdo, ale nakonec lesy zachráníme," říká odhodlaně vystudovaná historička. "Zatímco k zámku jsem si vztah budovala postupně, do lesů jsem se zamilovala...