V lese bez zvěře by chyběl život. Když jsou ale zvířata přemnožená, les trpí. V některých oblastech je situace natolik vážná, že zvěř doslova znemožňuje přežití mladým stromkům na plochách po kalamitě.

V posledních dvaceti letech došlo k prudkému nárůstu odumírání borových porostů. Může za to dlouhodobé sucho které mimo jiné přeje rozvoji mnoha druhům agresivních biotických činitelů a houbových patogenů.

Počet tetřívků obecných dlouhodobě klesá. Může za to neúspěšné hnízdění, predátoři, zvýšený turistický ruch i působení klimatické změny. Jedním z hlavních důvodů, proč je tetřívek zařazen mezi ohrožené druhy je ale mizení vhodných biotopů.

V posledních letech dochází vlivem extrémních výkyvů počasí k ohrožení lužních lesů a hromadnému odumírání jasanů a olší působením houbových patogenů. Dle vědců by mohl řešení představovat původní topol černý.