Vlastníte "kousek" lesa pod 50 hektarů a rádi byste správně porozumněli lesnické práci? Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů (SVOL) - nezisková organizace, která sdružuje nestátní vlastníky lesů přichází s návodnými videi, díky kterým se v problematice péče o les snáze zorientujete.

Vědecká iniciativa Flash Forest představila světu drony jako významné spojence v obnově kanadských lesů zničených nejen kůrovcovou kalamitou, ale také rozsáhlými požáry. Také v České republice je pro vlastníky lesů rychlá obnova rozsáhlých holin prioritou. Bude a nebo nebude reálné použít při ní drony stejně jako v zámoří?

Zatímco zkušení houbaři ji nadšeně sbírají, pro smrky znamená václavka smrková (Armillaria ostoyae) katastrofu. A právě nyní, v zimních měsících se z velké míry rozhoduje o tom, jak široké pole působnosti bude v průběhu celého roku mít. Pokud se totiž nevytvoří dostatečné zásoby spodní vody (zejména ze sněhové pokrývky a dalších srážek), budou...

Produkce a zdravotní stav lesních porostů ve střední Evropě vykazují v posledních letech výrazné negativní změny. Příčin zhoršování situace je více - změny klimatu, nedostatek živin, zvýšené depozice dusíku a s tím související zvýšená aktivita škůdců. Jednou z nejvíce postižených oblastí je Slezsko a Severní Morava, kde chřadnutí a odumírání...

Vynechat smrk při obnově holin způsobených kůrovcovou kalamitou, by byla chyba. Shodují se na tom vědci, akademici, nestátní vlastníci lesů i představitelé dřevozpracujícího průmyslu. Přestože... nebo spíše právě proto, že padly statisíce stromů (a kůrovcová kalamita bude dále pokračovat), je nutné se smrkem dál počítat. "Nejsme v situaci, kdy...

Hned vzápětí poté, kdy Hnutí Duha uveřejnilo výzvu týkající se pěstování douglasky tisolisté v našich lesích, reagoval Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. vyjádřením. Podle odborníků je výzva plná účelových manipulací a neschopnosti alespoň rámcově sestudovat citované práce.

Bohužel, je to tak. Zatímco na sebe téměř všechnu mediální pozornost strhnul kůrovec (a dost právem, protože kůrovcová kalamita je nejhorší v historii), také ostatní stromy se potýkají se svými škůdci. Sucho svědčí prakticky vší "havěti", ať už jde o brouky nebo paradoxně i houby, oslabené stromy se totiž nedokážou bránit.

Jako soukromý vlastník se Jiří Novák stará "jen" o necelé dva hektary rodinného lesa. Ale v roli vedoucího pracovníka Výzkumné stanice Opočno (útvaru pěstování lesa VÚLHM, v.v.i.) hledá společně s kolegy mimo jiné i řešení mimořádné situace, ve které se naše lesy vinou kůrovcové kalamity i dalších škůdců a vlivem klimatických změn ocitly. "To, čím...