Kalendárium drobného vlastníka lesa: Září, říjen a listopad

09.10.2019

Vlastníte kus nebo dokonce "jen" kousek lesa? Abyste si s ním věděli rady, vzniká na stránkách Kouzlo lesa nový seriál, ve kterém najdete základní informace k tomu, jaké práce jsou nezbytné v daném měsíci. 

Les vyžaduje odborný dohled a vykonávání určitých činností po celý rok. Kdy a co se má dělat, poradí vlastníkovi malého lesního majetku jeho odborný lesní hospodář. To platí zejména u kontrolních, popř. obranných metod proti kalamitním a některým dalším hmyzím škůdcům. Z těchto odbornějších činností se jedná např. o případnou potřebu kontroly kukel sosnokaze borového v hrabance, kontrolu bourovce borového a bekyně mnišky lepovými pásy, kontrolu větví s vajíčky obaleče dubového, kontrolu bochánků vajíček bekyně velkohlavé, kontrolu rojení bekyní, kontrolu housenic ploskohřbetky a pilatky smrkové v půdě, kontrolu předivových vaků bekyně zlatořitné atd. Nejdůležitější a pravidelně se opakující práce v lese je možné v průběhu roku rozvrhnout podle následujícího kalendáře.

Září

Začátek podzimního zalesnění a vylepšování, pokračování přípravy půdy pro přirozenou obnovu v semenných letech. Sběr žaludů a bukvic pro síje. Výstavba oplocenek pro listnáče, jedli a douglasku a pro přirozenou obnovu dubu a buku pod matečnými stromy. Dokončení ochrany proti buřeni ošlapáním neožnutých ploch. Začátek ochrany repelenty proti zimnímu okusu (lze spojit s ošlapáním neožnutých ploch), popř. ohryzu zvěří. Ošetření herbicidy proti odolným druhům buřeně (ostružiník) a výmladkům (krušina, bříza). Realizace prořezávek. Dokončení asanace lapáků. Vyhledávání, zpracování a asanace kůrovcových stromů. Dokončení kontrol a postřiku v případě nových žírů klikoroha. Probírky ve starších porostech. Likvidace zlomů a vývratů, začátek mýtních úmyslných těžeb ve vyšších polohách. Ošetření stromů po mechanickém poškození těžebními pracemi.

Říjen

Pokračování podzimního zalesnění a vylepšování. Realizace ochrany repelenty proti zimnímu okusu a ohryzu zvěří. Dokončení prořezávek. Dokončení stavby oplocenek a individuálních ochran, začátek jejich kontrol a oprav. Vyhledávání a zpracování kůrovcových stromů. Začátek kladení návnad proti drobným hlodavcům v ohrožených lokalitách. Odstraňování václavkových a jiných souší. Probírky ve starších porostech a realizace mýtních úmyslných těžeb. Ošetřování kořenových náběhů a bází kmenů poškozených při těžebních pracích.

Listopad

Dokončení podzimního zalesnění a vylepšování. Dokončení ochrany kultur proti zimnímu okusu a ohryzu zvěří. Kontrola a údržba oplocenek Vyhledávání a zpracování kůrovcových stromů. Kladení návnad proti drobným hlodavcům v ohrožených lokalitách. Zpracování polomů, realizace mýtních úmyslných těžeb. Dokončení probírek ve starších porostech. Ošetřování kořenových náběhů a bází kmenů poškozených při těžebních pracích. 

Podrobné informace v chystané publikaci Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů: "Proč a jak v lese hospodařit aneb Správná lesnická praxe v pěstební a těžební činnosti" - Příručka pro vlastníky lesů do 50 ha.

Základní informace k organizaci SVOL a výhodám, které vlastníkům lesů přináší.

Praktický VIDEO návod pro sázení stromů.