Podzim drobného vlastníka lesa: příroda usíná, hospodář má stále na pilno

03.11.2023

Les vyžaduje odborný dohled a péči po celý rok. Lesníci a majitelé lesů tak nemají v podstatě nikdy čas na zahálku. V průběhu ročních období se pouze mění úkony, kterým věnují svoji energii. 

Kalendárium prací v lese v průběhu podzimu


Září

Na začátku podzimu je třeba připravit půdu pro přirozenou obnovu lesa. Lesníci se věnují sběru žaludů a bukvic pro síje. Jedná se o pěstební úkon v lesním hospodářství, při kterém se vpravuje semeno do půdy, a to buď v lesních školkách nebo přímo v lese. Dále je třeba vystavit či opravit oplocenky pro listnáče, jedli a douglasku a pro přirozenou obnovu dubu a buku pod matečnými stromy. Probíhá též dokončení ochrany proti buřeni, což je nežádoucí porost v okolí mladých stromků. Lesníci také začínají s aplikací repelentů proti zimnímu okusu popř. ohryzu zvěří. Dále pak realizují prořezávky a dokončují před příchodem zimy asanaci lapáků. Zároveň vyhledávají, zpracovávají a asanují stromy napadené kůrovcem. Dokončují též aplikaci postřiku v případě nových žírů klikoroha. Likvidují v lesích polámané a vyvrácené stromy a ošetřují stromy mechanicky poškozené. 


Říjen

V říjnu pokračuje podzimní zalesnění. Dochází opět k aplikování ochrany prostřednictvím repelentů proti zimnímu okusu a ohryzu zvěří. Stále tu jsou prořezávky, ketré je třeba dokončit. Je třeba dokončit oplocenky či  individuální ochranu mladých stromků. A také je pravidelně kontrolovat a v případě potřeby opravovat.  I v říjnu je třeba vyhledávat a zpracovat kůrovcové stromy. Začíná kladení návnad proti drobným hlodavcům a to zejména v ohrožených lokalitách. Také je třeba odstranit souše, udělat probírky ve starších porostech a realizovat mýtní plánovanou těžbu dřeva. Následně pak musí dojít k ošetření kořenových náběhů a bází kmenů poškozených při těžebních pracích.


Listopad

Dokončení podzimního zalesnění a vylepšování musí být hotové v tuto dobu. Lesníci nyní dokončují ochrany kultur proti zimnímu okusu a ohryzu zvěří, pravidelně kontrolují a údržují oplocenty, vyhledávájí a zpracovávají kůrovcové stromy, kladou návnady proti drobným hlodavcům, zpracovávají polomy, kácí,  dokončují probírky ve starších porostech, ošetřují kořenové náběhy a báze kmenů. 

Práce lesníků nikdy nemá konce a po celý rok ji mají doslova plné ruce. Přečtěte si o ní více v našem článku: 7 úkolů (super) lesníka. 

Podívejte se na video o ochraně kultur proti klikorohu a hlodavcům: